Archive for June 25th, 2013

  • शेंगदाणा म्हटले कि आपल्याला आठवते. साबुदाण्याची खिचडी, शेंगदाणे कुटाचे लाडू, रस्साभाजीतील दाण्याचा कुट, व  लहान मुलांना दिलेले गुळ दाणे या...

    बहुगुणी शेंगदाणा

    शेंगदाणा म्हटले कि आपल्याला आठवते. साबुदाण्याची खिचडी, शेंगदाणे कुटाचे लाडू, रस्साभाजीतील दाण्याचा कुट, व  लहान मुलांना दिलेले गुळ दाणे या…

%d bloggers like this: