Archive for May 28th, 2013

  • दैनंदिनी आपण अनेक मानसिक तणावांना तों देतो त्यासाठी अनेक वेळा आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपण अनेक क्लुप्त्या वापरतो. पण निव्वळ...

    विवेकाची बचावात्मक व्यूहरचना!

    दैनंदिनी आपण अनेक मानसिक तणावांना तों देतो त्यासाठी अनेक वेळा आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपण अनेक क्लुप्त्या वापरतो. पण निव्वळ…

  • वाताच नियंत्रण चांगलं राहावं यासाठी आयुर्वेदातील उपायाकडे वळावं मग भले या क्षणाला त्यांच ‘सायंटीफीक इव्हांल्युएशन’ नसेना कां झालं ! वात...

    वाताला वळण

    वाताच नियंत्रण चांगलं राहावं यासाठी आयुर्वेदातील उपायाकडे वळावं मग भले या क्षणाला त्यांच ‘सायंटीफीक इव्हांल्युएशन’ नसेना कां झालं ! वात…

%d bloggers like this: