Archive for May 22nd, 2013

  • गुद विकारामध्ये मुळव्याध व भगंदराचे रुग्ण बरेच असतात, यापैकी भगंदर हा जुनाट आजार असून, यामध्ये दुषितमांस व रक्ताची नाडी तयार...

    भगंदर – मुळव्याध

    गुद विकारामध्ये मुळव्याध व भगंदराचे रुग्ण बरेच असतात, यापैकी भगंदर हा जुनाट आजार असून, यामध्ये दुषितमांस व रक्ताची नाडी तयार…

  • द मनकारी प्रतिक्रिया :  अचेतनामधून unconscious निघालेले विचार विवेकाच्या पातळीवर येऊन आदळतात. हे विचार योग्य असल्याच चेतनाकडे पाठविणे व अयोग्य...

    रुपांतरण – परिवर्तन (विवेक – विचार)

    द मनकारी प्रतिक्रिया :  अचेतनामधून unconscious निघालेले विचार विवेकाच्या पातळीवर येऊन आदळतात. हे विचार योग्य असल्याच चेतनाकडे पाठविणे व अयोग्य…

%d bloggers like this: