Archive for March 19th, 2013

  • आज पहाटेची घडलेली हि दुर्घटना. मुंबईहून खेडकडे निघालेली हि बस नदीत पडून ३४ लोकांना जल समाधी मिळाली. पुलाच्या उजव्या बाजूचा...

    बस नदीत कोसळली ३४ जण ठार.

    आज पहाटेची घडलेली हि दुर्घटना. मुंबईहून खेडकडे निघालेली हि बस नदीत पडून ३४ लोकांना जल समाधी मिळाली. पुलाच्या उजव्या बाजूचा…

  • जन्म १५४०. मृत्यू- १९ जानेवारी १५९७. इ. सन. १५४० मध्ये महाराणा प्रतापसिंग यांचा जन्म झाला. मेवाडचा राणा व्दितिय उदयसिंग यास...

    महाराणा प्रताप !

    जन्म १५४०. मृत्यू- १९ जानेवारी १५९७. इ. सन. १५४० मध्ये महाराणा प्रतापसिंग यांचा जन्म झाला. मेवाडचा राणा व्दितिय उदयसिंग यास…

%d bloggers like this: