Archive for March 11th, 2013

  • विश्व कल्याणकारी आत्म्यांनी या भारत भूमी वर जन्म घेऊन आपले अवतार कार्य पूर्ण केले. अश्या पुरषोत्तमात श्री महावीर स्वामींचे स्थान...

    महावीर स्वामी!

    विश्व कल्याणकारी आत्म्यांनी या भारत भूमी वर जन्म घेऊन आपले अवतार कार्य पूर्ण केले. अश्या पुरषोत्तमात श्री महावीर स्वामींचे स्थान…

  • जन्म – १७२५ — मृत्यू १३ ऑगष्ट १७९५ अहिल्या बाई यांचा जन्म बीड जिल्ह्यात चोंढे नावाच्या लहानश्या गावात १७२५ या...

    अहिल्याबाई होळकर

    जन्म – १७२५ — मृत्यू १३ ऑगष्ट १७९५ अहिल्या बाई यांचा जन्म बीड जिल्ह्यात चोंढे नावाच्या लहानश्या गावात १७२५ या…

%d bloggers like this: