Archive for March 10th, 2013

  • अवतीर्ण ३० एप्रिल १९०९ — ब्रम्हलीन ११ आक्टोंबर १९६८ वंद्नीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील यावली या गावी...

    राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज!

    अवतीर्ण ३० एप्रिल १९०९ — ब्रम्हलीन ११ आक्टोंबर १९६८ वंद्नीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराजांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील यावली या गावी…

  • जन्म २० फेब्रुवारी १८२७,   मृत्यू २८ नोहेंबर १८९० अठराव्या शतकातील दिन दलित आणि स्त्रियांना योग्य शिक्षण आणि समानतेचा हक्क...

    महात्मा ज्योतिबा फुले.

    जन्म २० फेब्रुवारी १८२७,   मृत्यू २८ नोहेंबर १८९० अठराव्या शतकातील दिन दलित आणि स्त्रियांना योग्य शिक्षण आणि समानतेचा हक्क…

%d bloggers like this: