Archive for March 9th, 2013

  • जन्म १९ नोहेंबर  १९१७ —  मृत्यू ३१ आक्टोंबर १९८४ कणाकणाने ज्योत जळाली, उजळीत तेजोधन | ज्यास द्याया शितलतेपन , झिजले...

    इंदिरा गांधी

    जन्म १९ नोहेंबर  १९१७ —  मृत्यू ३१ आक्टोंबर १९८४ कणाकणाने ज्योत जळाली, उजळीत तेजोधन | ज्यास द्याया शितलतेपन , झिजले…

  • टाटा उद्योग समूहाचे माजी अध्य़क्ष रतन टाटा हे कृष्णकुंजवर दाखल झाले आहेत. रतन टाटा ह्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची...

    रतन टाटा गेलेत राजच्या भेटीला

    टाटा उद्योग समूहाचे माजी अध्य़क्ष रतन टाटा हे कृष्णकुंजवर दाखल झाले आहेत. रतन टाटा ह्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची…

%d bloggers like this: