Archive for October 12th, 2012

  • कुंबळे आयसीसीचे अध्यक्ष अनिल कुंबळे चाहत्यान करिता फार आनंदाची बातमी आहे. अनिल कुंबळे नुकतेच आयसीसीच्या समितीचे अध्यक्ष म्हुणुन जाहीर झाले...

    कुंबळे आयसीसीचे अध्यक्ष

    कुंबळे आयसीसीचे अध्यक्ष अनिल कुंबळे चाहत्यान करिता फार आनंदाची बातमी आहे. अनिल कुंबळे नुकतेच आयसीसीच्या समितीचे अध्यक्ष म्हुणुन जाहीर झाले…

  • ‘शुद्र-द राइजिंग’ समाजातील होत करू आणि गरीब लोकांवर जे अन्याय होत होते आणि त्या विरोधात एक अव्हाहानाचे चित्री करण शुद्र...

    ‘शुद्र-द राइजिंग’

    ‘शुद्र-द राइजिंग’ समाजातील होत करू आणि गरीब लोकांवर जे अन्याय होत होते आणि त्या विरोधात एक अव्हाहानाचे चित्री करण शुद्र…

%d bloggers like this: