Archive for July 23rd, 2012

 • उपयुक्त कडूनिंब. उन्हाळ्याच्या दिवसां मध्ये कडूनिंबाच्या पानाचा उपयोग सौंदर्य वर्धनासाठी केल्यास गुणकारी ठरतो. कडू निंबाची पाने गारवा देत असल्याने त्यांचा...

  उपयुक्त कडूनिंब

  उपयुक्त कडूनिंब. उन्हाळ्याच्या दिवसां मध्ये कडूनिंबाच्या पानाचा उपयोग सौंदर्य वर्धनासाठी केल्यास गुणकारी ठरतो. कडू निंबाची पाने गारवा देत असल्याने त्यांचा…

 • गुणकारी टोम्यटो! ***  आपल्याकडे मिळनार्या जवळ जवळ सर्वच फळभाज्यांत पालेभाज्यांत अनेक औषधीगुण आढळतात. त्याची संपूर्ण माहिती घेऊण त्यानुरूप त्या त्या...

  गुणकारी टोम्यटो!

  गुणकारी टोम्यटो! ***  आपल्याकडे मिळनार्या जवळ जवळ सर्वच फळभाज्यांत पालेभाज्यांत अनेक औषधीगुण आढळतात. त्याची संपूर्ण माहिती घेऊण त्यानुरूप त्या त्या…

 • गुणकारी पालक! जवळपास सार्यांना आवडणारी आणि बारमाही उपलब्ध होणारी पाले भाजी म्हणजे पालक सर्वाधिक ओउश्धी गुणधर्म असणारी भाजी म्हणून हि...

  गुणकारी पालक!

  गुणकारी पालक! जवळपास सार्यांना आवडणारी आणि बारमाही उपलब्ध होणारी पाले भाजी म्हणजे पालक सर्वाधिक ओउश्धी गुणधर्म असणारी भाजी म्हणून हि…

 • geeteche-mahatwa-ani-artha for marathi articelas गीतेचे महत्व व  सारभूत अर्थ ! गीता लिहिली गेल्या नंतर आज पर्यंत दीर्घ युगे, कालखंड उलटून...

  गीतेचे महत्व व सारभूत अर्थ

  geeteche-mahatwa-ani-artha for marathi articelas गीतेचे महत्व व  सारभूत अर्थ ! गीता लिहिली गेल्या नंतर आज पर्यंत दीर्घ युगे, कालखंड उलटून…

 •   ** सर्वे भवंतु सुखिन: दुष्टांचा कुटिलपणा नाहीसा व्हावा.त्यांना सत्कर्मात आवड निर्माण व्हावी.प्राण्यांची एकमेकात मैत्री व्हावी पापांचा अंधार दूर व्हावा...

  सर्वे भवंतु सुखिन:

    ** सर्वे भवंतु सुखिन: दुष्टांचा कुटिलपणा नाहीसा व्हावा.त्यांना सत्कर्मात आवड निर्माण व्हावी.प्राण्यांची एकमेकात मैत्री व्हावी पापांचा अंधार दूर व्हावा…

 • ~~ शरीरातील  दोष ३ , वेद ४ , वर्ण ४, सृष्टीची निर्मिती ५{ पंचमहाभूते},  ऋतू ६, साप्ताहिक दिन ७, सिद्धी...

  भारतीय संस्कृती त आकड्यांचे महत्व

  ~~ शरीरातील  दोष ३ , वेद ४ , वर्ण ४, सृष्टीची निर्मिती ५{ पंचमहाभूते},  ऋतू ६, साप्ताहिक दिन ७, सिद्धी…

 • दीपक केवट (२0) नावाचा भुरटा चोर सुरक्षायंत्रणा भेदून बच्चन यांच्या ‘जलसा’ बंगल्यात शिरला. हाताला मिळेल तो ऐवज जमा करून तो...

  बच्चन यांच्या ‘जलसा’ बंगल्यात चोर

  दीपक केवट (२0) नावाचा भुरटा चोर सुरक्षायंत्रणा भेदून बच्चन यांच्या ‘जलसा’ बंगल्यात शिरला. हाताला मिळेल तो ऐवज जमा करून तो…

%d bloggers like this: