Archive for July 14th, 2012

  • पाठिंबा केवळ राष्ट्रपतीपदासाठी!- बाळासाहेब पी.ए. संगमा हे माझे मित्र आहेत; पण, प्रश्न मैत्रीचा नाही, जातीचा नाही. राजकारणात गणिते वेगळी असतात....

    आधी ते राजकारण

    पाठिंबा केवळ राष्ट्रपतीपदासाठी!- बाळासाहेब पी.ए. संगमा हे माझे मित्र आहेत; पण, प्रश्न मैत्रीचा नाही, जातीचा नाही. राजकारणात गणिते वेगळी असतात….

%d bloggers like this: