Archive for July 7th, 2012

  • शरीराला हृदयाकडून रक्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून रक्तपुरवठा होतो. या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळ्यांमुळे रक्तपुरवठ्याला आडकाठी झाली की ह्रदयविकाराचा झटका येतो. त्याचप्रमाणे , मेंदूला रक्तपुरवठा...

    मेंदूच्या नसांमधील अडथळा

    शरीराला हृदयाकडून रक्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून रक्तपुरवठा होतो. या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळ्यांमुळे रक्तपुरवठ्याला आडकाठी झाली की ह्रदयविकाराचा झटका येतो. त्याचप्रमाणे , मेंदूला रक्तपुरवठा…

%d bloggers like this: