Archive for July 5th, 2012

 • junya-prawasatil-nwya-walan-wata for articles ||तदेव लग्नंम|| ‘जुन्याच’ प्रवासातील ‘नव्या’ वळण वाटा.. * दिसण, घर, कर्तुत्त्व, यावर मुला-मुलींची लग्ने ठरतात. खूप वरवरच्या...

  ‘जुन्याच’ प्रवासातील ‘नव्या’ वळण वाटा..

  junya-prawasatil-nwya-walan-wata for articles ||तदेव लग्नंम|| ‘जुन्याच’ प्रवासातील ‘नव्या’ वळण वाटा.. * दिसण, घर, कर्तुत्त्व, यावर मुला-मुलींची लग्ने ठरतात. खूप वरवरच्या…

 • सतत तीसरयाही  दिवशी पाऊस आलेल्या मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीच पाणी झालेलं आहे. बुधवारी दिवसभर पावसाच्या जोरदार सरींनी मुंबईकरांना चिंब...

  मुंबई जलमय

  सतत तीसरयाही  दिवशी पाऊस आलेल्या मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात पाणीच पाणी झालेलं आहे. बुधवारी दिवसभर पावसाच्या जोरदार सरींनी मुंबईकरांना चिंब…

 • विश्वाच्या निर्मितीचे गूढ उकलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणा-या आणि आजवर हुलकावणी देणा-या हिग्ज-बोसॉन किंवा गॉड पार्टिकल नावाने ओळखल्या जाणा-या मूलकणाच्या...

  ‘देवकण’: विश्वनिर्मितीचे कोडे उलगडले!

  विश्वाच्या निर्मितीचे गूढ उकलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणा-या आणि आजवर हुलकावणी देणा-या हिग्ज-बोसॉन किंवा गॉड पार्टिकल नावाने ओळखल्या जाणा-या मूलकणाच्या…

%d bloggers like this: