Archive for June 25th, 2012

  • केंद्रीय गृहमंत्रालयात भडका; जीवित हानी नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या कार्यालयालगतच्या नॉर्थ ब्लॉकस्थित संमेलन कक्षाला आज दुपारी आग लागली. अग्निशमन...

    दिल्लीत आग

    केंद्रीय गृहमंत्रालयात भडका; जीवित हानी नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांच्या कार्यालयालगतच्या नॉर्थ ब्लॉकस्थित संमेलन कक्षाला आज दुपारी आग लागली. अग्निशमन…

  • जिऑलॉजी या र्जनलमध्ये हे नवे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. मंगळावर थोडेफार पाणी असण्याची शक्यता आहे; पण या ग्रहावरून फार पूर्वी...

    पृथ्वीइतकेच पाणी मंगळावर

    जिऑलॉजी या र्जनलमध्ये हे नवे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे. मंगळावर थोडेफार पाणी असण्याची शक्यता आहे; पण या ग्रहावरून फार पूर्वी…

%d bloggers like this: