Archive for June 22nd, 2012

  • जी-२0 संघटनेतील सदस्य देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विकसनशील देशांतील पायाभूत उद्योगांत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली दिली असून, भारतासाठी हे...

    पायाभूत उद्योगांत गुंतवणूक

    जी-२0 संघटनेतील सदस्य देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी विकसनशील देशांतील पायाभूत उद्योगांत गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली दिली असून, भारतासाठी हे…

%d bloggers like this: