Archive for February 12th, 2012

  • प्रेम कर…  कृष्णाच्या राधे सारखं ! प्रेम कर पहाटेस जागवणार्या.. गोड भूपाळी सारखं ! प्रेम कर मन धुंद करणार्या… मोगर्याच्या...

    प्रेम कर…

    प्रेम कर…  कृष्णाच्या राधे सारखं ! प्रेम कर पहाटेस जागवणार्या.. गोड भूपाळी सारखं ! प्रेम कर मन धुंद करणार्या… मोगर्याच्या…

%d bloggers like this: