Marathi Kavita Archive

 • Metrini  Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuh | Prem Kavita Sangrah एक तरी मैत्रीन अशी हवी जरी न बघता पुढे गेली तरी मागून आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर...

  मैत्रीन

  Metrini  Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuh | Prem Kavita Sangrah एक तरी मैत्रीन अशी हवी जरी न बघता पुढे गेली तरी मागून आवाज देणारी आपल्यासाठी हसणारी वेळ आलीच तर…

 • Eka Metrinila Marathi kavita| Marathi Kavita Sangrah | Love Kavita | Prem Geet अग वेडे खरे प्रेम खरच काही मागत नसते देणे घेणे त्याच्या हिशोबात मुळीसुद्धा नसते प्रेमासाठी फक्त एकदाच...

  एका मैत्रिणीला ..

  Eka Metrinila Marathi kavita| Marathi Kavita Sangrah | Love Kavita | Prem Geet अग वेडे खरे प्रेम खरच काही मागत नसते देणे घेणे त्याच्या हिशोबात मुळीसुद्धा नसते प्रेमासाठी फक्त एकदाच…

 • Punha Halele Kinare Punha Fulale Fulare Marathi Kavita| Marathi Kavita Sangrah | Marathi Kavita पुन्हा हलले किनारे पुन्हा फुलले फुलारे चाहूल तूझीच ही, भुललेत सारेपुन्हा एक वसंत पुन्हा एक फुल...

  पुन्हा हलले किनारे पुन्हा फुलले फुलारे

  Punha Halele Kinare Punha Fulale Fulare Marathi Kavita| Marathi Kavita Sangrah | Marathi Kavita पुन्हा हलले किनारे पुन्हा फुलले फुलारे चाहूल तूझीच ही, भुललेत सारेपुन्हा एक वसंत पुन्हा एक फुल…

 • Tu Marathi Kavita |Marathi Kavita Sangrah | Tu Marathi Kavita   तु असली कि, कसं प्रसन्न वाटत बघ. तु नसलीस कि, मन कसं कोमेजत बघ. तु असली कि, पसाऱ्या वरूनही...

  ” तु “

  Tu Marathi Kavita |Marathi Kavita Sangrah | Tu Marathi Kavita   तु असली कि, कसं प्रसन्न वाटत बघ. तु नसलीस कि, मन कसं कोमेजत बघ. तु असली कि, पसाऱ्या वरूनही…

 • Konasathi Marathi Kavita  : Marathi Kavita Samuh | Maraathi Kavita आठवणी तुझ्या त्या, सतावणार्याच सार्या होते का तुझी ही तलमल…कोणासाठी? क्षण तो डोल्याताला, चोरटा अन ओझरता ते नजर हटवने तुझे…………कोणासाठी?...

  कोणासाठी?

  Konasathi Marathi Kavita  : Marathi Kavita Samuh | Maraathi Kavita आठवणी तुझ्या त्या, सतावणार्याच सार्या होते का तुझी ही तलमल…कोणासाठी? क्षण तो डोल्याताला, चोरटा अन ओझरता ते नजर हटवने तुझे…………कोणासाठी?…

 • Premamadhe Kahipan Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah झालं मला प्रेम एका मुलीशी तिला भरपूर देईन मी खुशी तिचं पण हो होतं अन् माझं पण हो...

  प्रेमामध्ये काहीपण.

  Premamadhe Kahipan Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah झालं मला प्रेम एका मुलीशी तिला भरपूर देईन मी खुशी तिचं पण हो होतं अन् माझं पण हो…

 • Prem Vyakta Marathi Kavita |  Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah पहिल्या भेटीत होतं प्रेम.. प्रेमात वाटतात पापण्यांचं खरं मित्रांच खरं प्रत्येक स्वप्न वाटतं खरं..!! प्रियेला प्रेम व्यक्त करण्यास...

  ” प्रेम व्यक्त “

  Prem Vyakta Marathi Kavita |  Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah पहिल्या भेटीत होतं प्रेम.. प्रेमात वाटतात पापण्यांचं खरं मित्रांच खरं प्रत्येक स्वप्न वाटतं खरं..!! प्रियेला प्रेम व्यक्त करण्यास…

 • Prayatna Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah मला माहित आहे तु मला सोडून जाशील एकेदिवस म्हणून तुजसह अख्खं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे… माझ्या इवल्याश्या...

  प्रयत्न

  Prayatna Marathi Kavita | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah मला माहित आहे तु मला सोडून जाशील एकेदिवस म्हणून तुजसह अख्खं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे… माझ्या इवल्याश्या…

 • Mi Pahilay Marathi Kavita   | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah मी पाहिलयं….. तुझं हसणं, तुझं रडणं तुझं रुप, तुझं मन हरलो होतो मी या चौकटीत या जगात जगणं...

  मी पाहिलयं

  Mi Pahilay Marathi Kavita   | Marathi Kavita Samuha | Marathi Kavita Sangrah मी पाहिलयं….. तुझं हसणं, तुझं रडणं तुझं रुप, तुझं मन हरलो होतो मी या चौकटीत या जगात जगणं…

 • Mazya Hrudayacha Prem | Marathi Kavita Samuh | Marathi Geet Gaani माझ्या ह्रदयाच प्रेम मी सांगू कुणाला माझ्या ह्रदयाच प्रेम मी समजवू कुणाला ती माझ्या मनात बसलीय अस मी बोलू...

  माझ्या ह्रदयाच प्रेम

  Mazya Hrudayacha Prem | Marathi Kavita Samuh | Marathi Geet Gaani माझ्या ह्रदयाच प्रेम मी सांगू कुणाला माझ्या ह्रदयाच प्रेम मी समजवू कुणाला ती माझ्या मनात बसलीय अस मी बोलू…

 • Aai Marathi Kavita आई एक नाव असतं घरातल्या घरात गजबजलेल जाव असतं! सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आता नसली कुठंच तरीही नाही म्हणवत नाही जत्रा पांगते पालं उठतात पोरक्या जमिनीत...

  “आई “

  Aai Marathi Kavita आई एक नाव असतं घरातल्या घरात गजबजलेल जाव असतं! सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आता नसली कुठंच तरीही नाही म्हणवत नाही जत्रा पांगते पालं उठतात पोरक्या जमिनीत…

 • Hat Marathi Kavita सार हे करपलेल आभाळ कुठंच कशी नाही ओल बापा तुझ्या जगण्याला युरियाच्या  पोत्याचंबी नाही मोल काळजाच्या कागदावर मी उतरवुच शकत नाही तुझं लढण, तुझं जगन सोसण शब्दात...

  ” हात “

  Hat Marathi Kavita सार हे करपलेल आभाळ कुठंच कशी नाही ओल बापा तुझ्या जगण्याला युरियाच्या  पोत्याचंबी नाही मोल काळजाच्या कागदावर मी उतरवुच शकत नाही तुझं लढण, तुझं जगन सोसण शब्दात…

 •  Leki Maze Marathi Kavita लगन करून लेकी माझे दूर दूर जाताना|| शब्द ओठात येत नाहीत तुला निरोप देताना डोळ्यासमोर माझ्या तू छोटी छोटी बाहुली होती|| तुझ्या बापाची आणि माझी मिळून...

  लेकी माझे

   Leki Maze Marathi Kavita लगन करून लेकी माझे दूर दूर जाताना|| शब्द ओठात येत नाहीत तुला निरोप देताना डोळ्यासमोर माझ्या तू छोटी छोटी बाहुली होती|| तुझ्या बापाची आणि माझी मिळून…

 • Lal Gulab Marathi Kavita भिक मागता मागता एक भिकारी बोलला मला जायचा दिलीला मत घावो भिकाऱ्याला दान घेऊन मताच जावा जाईन दिलीला माझ्या दानशूर राजा तुला लावीन भिकला तुझं उपकार...

  ” लाल गुलाब “

  Lal Gulab Marathi Kavita भिक मागता मागता एक भिकारी बोलला मला जायचा दिलीला मत घावो भिकाऱ्याला दान घेऊन मताच जावा जाईन दिलीला माझ्या दानशूर राजा तुला लावीन भिकला तुझं उपकार…

 • Bhaubeej Marathi Kavita. This kavita is for Diwali bhaueej festival celebrate in maharashtra. Sisters can sing this kavita for the brothers during the pooja. तुझ्या संरक्षणास मी कमी पडलो तुझी...

  भाऊबीज

  Bhaubeej Marathi Kavita. This kavita is for Diwali bhaueej festival celebrate in maharashtra. Sisters can sing this kavita for the brothers during the pooja. तुझ्या संरक्षणास मी कमी पडलो तुझी…

 • Mihi Prem Kel Hot Tichyavar मीही प्रेम केल होत तिच्यावर अगदी फुलाने वेलीवर कराव चंद्राण चाद्ण्यावर करावं अन चातकान पावसाच्या ओल्या सरीवर कराव, अगदी तसं प्रेम कसलं ते पूजा होत...

  मीही प्रेम केल होत तिच्यावर

  Mihi Prem Kel Hot Tichyavar मीही प्रेम केल होत तिच्यावर अगदी फुलाने वेलीवर कराव चंद्राण चाद्ण्यावर करावं अन चातकान पावसाच्या ओल्या सरीवर कराव, अगदी तसं प्रेम कसलं ते पूजा होत…

 •              Krushan Utarto Roj Nabhatun कृष्ण उतरतो रोज नभातून, कालिंदीच्या तीरी राधा येते शोधत तेथे दोघांची बासरी सूर तेच पण कृष्ण नव्हे तो साजारंग हो...

  कृष्ण उतरतो रोज नभातून

               Krushan Utarto Roj Nabhatun कृष्ण उतरतो रोज नभातून, कालिंदीच्या तीरी राधा येते शोधत तेथे दोघांची बासरी सूर तेच पण कृष्ण नव्हे तो साजारंग हो…

 • Aaj Tuzya Aathavnimadhye आज तुझ्या आठवणीमध्ये रमून रहावस वाटतेय तुझ्याबरोबर घालवलेला प्रत्येक क्षण पुन्हा जगावस वाटतय किती छान झाले असते जर घडाळ्य़ानेे काटे मागे घेता आले असते तुझ्याबरोबर घालवलेले प्रत्येक...

  आज तुझ्या आठवणीमध्ये

  Aaj Tuzya Aathavnimadhye आज तुझ्या आठवणीमध्ये रमून रहावस वाटतेय तुझ्याबरोबर घालवलेला प्रत्येक क्षण पुन्हा जगावस वाटतय किती छान झाले असते जर घडाळ्य़ानेे काटे मागे घेता आले असते तुझ्याबरोबर घालवलेले प्रत्येक…

 • Tuzya Premach Vahul Lgatach तुझ्या प्रेमाची वाहूल लागताच झाडे वेली हलू लागतात आणि माझ्या मनामध्ये शब्द शब्द जुळू लागतात प्रेमासाठी जगतात सगळे प्रेमासाठी मरतात सगळे पण एक दिवस गेल्यानंतर दुसरीला...

  तुझ्या प्रेमाची वाहूल लागताच

  Tuzya Premach Vahul Lgatach तुझ्या प्रेमाची वाहूल लागताच झाडे वेली हलू लागतात आणि माझ्या मनामध्ये शब्द शब्द जुळू लागतात प्रेमासाठी जगतात सगळे प्रेमासाठी मरतात सगळे पण एक दिवस गेल्यानंतर दुसरीला…

 •  Aayushy Khup Sundar Aahe. आयुष्य खूप सुंदर आहे सोबत कुणी नसाल तरी, एकट्यानेच ते फुलवत रहा, वादळात सगळ वाहून गेल म्हणून रडत बसू नका, वेगळ अस काही, माझ्यात खास नाही...

  आयुष्य खूप सुंदर आहे

   Aayushy Khup Sundar Aahe. आयुष्य खूप सुंदर आहे सोबत कुणी नसाल तरी, एकट्यानेच ते फुलवत रहा, वादळात सगळ वाहून गेल म्हणून रडत बसू नका, वेगळ अस काही, माझ्यात खास नाही…

 • Radu Tar Yet Nahi रडू तर येत नाही पण डोळ्यात ते दिसत नव्हते. चेहरा कोरडा होता पण मन मात्र भीजल होत कारण डोळे पाहणारे बरेच असतात पण मन जाणणारे खूप कमीच...

  रडू तर येत नाही

  Radu Tar Yet Nahi रडू तर येत नाही पण डोळ्यात ते दिसत नव्हते. चेहरा कोरडा होता पण मन मात्र भीजल होत कारण डोळे पाहणारे बरेच असतात पण मन जाणणारे खूप कमीच…