Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar http://www.marathi-unlimited.in Know about Marathi People and Living, Food, Festivals, Culture. read Articles, Love Songs, Poems, Movies Download, Reviews, Actors and Actresses , Food Recipes, Health Tips, Suvichar, Nibandh, Letter, Latest News, Fonts , Calendar. Wed, 26 Apr 2017 05:04:46 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.5 53672018 श्रम, विश्रांती, आरोग्य आणि जीवन.. http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/work-rest-health-and-life-four-pillars-of-happy-life/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/work-rest-health-and-life-four-pillars-of-happy-life/#respond Wed, 26 Apr 2017 04:17:19 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24175 Regarding health, many people think about it still we never think about Rest after physical hard work. The only goal in front of us is to work hard to run the role...

The post श्रम, विश्रांती, आरोग्य आणि जीवन.. appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Regarding health, many people think about it still we never think about Rest after physical hard work. The only goal in front of us is to work hard to run the role of our family.  But we neglect the pain that our body needs to suffer while doing these hard work.  Work, Rest, Health and Life.Four Pillars of Happy Life. we should always think about Rest, Health and Life after your work.  This article will tell you about the importance of Work, Rest, Health and Life.

Work, Rest, Health and Life.Four Pillars of Happy Life

आरोग्या बाबत आपण अनेक विचार करतो. पण तरी सुद्धा आपण ‘शारीरिक कष्टानंतर विश्रांती’  या आरोग्या विषयक महत्वाच्या बाबी कडे पाहिजे तेवढे लक्ष देत नाही. आपल्या समोर एकच ध्येय असते  ते म्हणजे आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी अविरत कष्ट करणे. पण हे कष्ट करीत असताना आपल्या शरीराला काय काय वेदना सहन कराव्या लागतात या कडे आपण दुर्लक्ष करतो. आणि जसजसे आपले वय वाढते तेव्हा आपल्याला त्याचा त्रास प्रकर्षाने जाणवायला लागतो तेव्हा मात्र वाटते कि आपण वेळीच लक्ष दिले असते तर किती बरे झाले असते. असे मनाशी म्हणून पुन्हा संसाराचा गाडा पुढे रेटत राहतो. या त्रासामागचे प्रमुख कारण म्हणजे कष्ट किंवा काम केल्यांनतर आपण जेवढी विश्रांती घ्यायला पाहिजे ती पुरेशी घेत नाही आणि त्याचे परिणाम शरीरावर होऊन पुढे जाण्याची गती थांबून जाते. या करिता कोणत्याही कष्टाचे नंतर विश्रांती घेणे अति आवश्यक आहे.

जीवनात आपला प्रपंचाचा गाडा यथार्थरीत्या चालविण्यासाठी जे काही कष्ट करावे लागतात, त्यासाठी आपण आरोग्य दृष्ट्या सशक्त असणे आवश्यक आहे त्या करिता चांगले आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने कष्ट करण्याला सुद्धा अति महत्व आहे. नुसते बसून राहण्या पेक्षा कामात असणे अधिक बरे. बसून राहणे म्हणजे रोगाला आमंत्रित करण्यासारखेच आहे. तेव्हा शरीराच्या हालचालीसाठी कष्ट करणे आवश्यक आहे. मात्र कष्ट करीत असताना कामाचा अतिरेक होऊ नये याची काळजी घ्यावी.अन्यथा त्याचा आरोग्यासार विपरीत परिणाम होऊन परत डॉ. कडे जावे लागते. व नंतर तेही सांगतात. तुम्हाला बेडरेष्ट घ्यावी लागेल. हि वेळ येऊ नये यासाठी कष्टा नंतर वेळीच विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.

 काम तर केलेच पाहिजे त्याशिवाय पर्याय नाही. घरात काम नसेल तर सामाजिक कार्य केले पाहिजे. म्हणतात  ‘माणूस मोत्यांच्या हाराने शोभून दिसत नाही परंतु कष्टाच्या घामाच्या धारांनी शोभून दिसतो’. त्याग व परिश्रम केल्याशिवाय कोणतेही कार्य यशस्वी होत नाही.  म्हणून आरोग्यदायी जीवनासाठी कष्ट करणे फार महत्वाचे आहे. परंतु प्रकृती व स्वास्थ्याला जपून.

hard-work-hires

आरोग्याच्या दृष्टीने शारीरिक कष्टाणे आलेल्या थकव्यासाठी आपण शरीराला विश्रांती हवीच याही पेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात बर्याच दैंनदिन गोष्टींचा आपल्यावर ताण पडत असतो. त्यामुळे शारीरिक व मानसिक तणावा मुळे थकवा येतो. शारीरिक थकव्यासाठी शरीराला विश्रांती हि दिलीच पाहिजे. मात्र सोवतच मानसिक तणाव घालविण्यासाठी मनाला सुद्धा विश्रांती देणे गरजेचे आहे, कारण मन हे शरीररूपी यंत्राचे केंद्रस्थान आहे.

त्याला जर आपण विश्रांती दिली नाही तर त्याचा आपल्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्या शिवाय राहणार नाही म्हणून मानसिक तणावासाठी मनाला विश्रांती देणे गरजेचे आहे. मन शांत व प्रसन्न असेल तर आरोग्य चांगले राहील आणि मनात अशांती, राग, द्वेष असेल त्याचा परिणाम आरोग्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणूनही सर्व नियंत्रणात आणलेच पाहिजे. मनुष्याने शांतपणे  विचार करून स्थितप्रत राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कोणतीही गोष्ट शांतीने आणि धीराने घेऊन सतर्कता बाळगली पाहिजे. तरच आपले आरोग्य चांगले राहील.

 निरोगी आरोग्यसाठी जर आपण सकाळी लवकर उठून वायुरूपी अमृताचे सेवन नित्य सेवन, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार मनशांत, सौजन्य पूर्ण वर्तणूक ठेवणे, पुरेशी विश्रांती घेणे व नियमितपणे डॉ. कडून शरीराची तपासणी करून घेणे  इत्यादी गोष्टी नियमित आचरणात आणल्यास  निश्चितच आपले आरोग्य सुंदर, सशक्त झाल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून ”आरोग्य चांगले तर जीवन चांगले”  हि म्हण सार्थ करण्यासाठी  कष्टानंतर विश्रांती आरोग्यासाठी गरजेची आहे.  हे लक्षात घेऊ. कुठल्याही कामाचा अतिरेक होय न देता आनंदाने संसाराचा गाडा पुढे नेत चला.

The post श्रम, विश्रांती, आरोग्य आणि जीवन.. appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/work-rest-health-and-life-four-pillars-of-happy-life/feed/ 0 24175
प्रेम कुणाला अर्पावे? http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/whom-should-offer-a-love/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/whom-should-offer-a-love/#respond Wed, 26 Apr 2017 04:03:23 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24204 Today, everywhere people running behind the artificial facts, no one knows the fact of true love and who should we love more. We look everywhere that the new generation’s trend...

The post प्रेम कुणाला अर्पावे? appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Today, everywhere people running behind the artificial facts, no one knows the fact of true love and who should we love more. We look everywhere that the new generation’s trend is attracting artificial facts by creating artificial beauty in the heart. There is no time to take note of the fact that he has forgotten the meaning of real life.  Love is where the soul is. This article will guide you the importance of real soul and whom we should love more. 

Real vs articifial

आज सर्वत्र भौतिक वाद वाढत असून त्याचे रूपांतर काहीसे जीवघेण्या स्पर्धेत होत आहे. आपण सर्वत्र पाहतो कि ,कृत्रिम सौन्दर्याचे आवरण  अंत:करणात उत्पन्न करून नवी पिढीचा कल रजोगुणाकडे आकर्षिला आहे.  वास्तविक जीवनाच्या अर्थाचा विसर पडल्यामुळे तो लक्षात घेण्यास वेळच उरला नाही. परंतु तो लक्षात घेणे फार गरजेचे आहे. संत म्हणतात-  ज्ञान,सत्य, आचरण,प्रेम हेच वास्तविक जीवन होय. प्राणी मात्राच्या अंतर्यामी जो निवास करतो त्या ईशवराला आपण ओळखतो त्याला आळविणे म्हणजेच प्रार्थना करणे होय.  त्याचे प्रेम सर्वोत्तम आहे. जेथे आत्मा आहे तेथे त्याचे प्रेम आहे.

त्या प्रेमाला धन, संपत्ती,वैभव या पोकळ वस्तूशी जोडल्या जात नाही. या प्रेमाने अंतर्मनातील विकाराची घाण धुऊन निघते.  त्यासाठी ज्याने हे प्रेम दिले त्याला आळवावे लागते त्याचे स्मरन करावे लागते. केवळ भ्रमण करून मोठमोठ्या यात्रा करून नदीवर शरीर स्नान करून अंतर्यामी विकार धुवून निघत नाही.  परंतु वर्तमानात प्रेमासारख्या भावनेचे माप देखील पैसा झाला आहे.  प्रत्येक वस्तू पैशाच्या मोलाने मोजण्याचा सराव झाला आहे. त्यामुळे जिकडे तिकडे पैसाच दिसतो. बाकी दिसेनासे झाले आहे. प्रेमाची देवाण-घेवाण माणूस विसरला आहे.

याचा परिणाम असा की मनुष्याला जीवनात नवे मित्र नकोत,कुणा कडे जाणे नको कुणाला घरी बोलावणे नको,फ्ल्याट मधील जीवन शेजारी शेजार्याला ओळखत नाही, आणि हेच अनुकरण पुढची पिढी करीत आहे. आणि मुख्य कारण म्हणजे विभक्त कुटुंब पद्धतीचा जन्म झाला. आज सारा व्यवहार असा झाला कि  क्लब, पार्ट्या, चैन, सुख या मागे व्यक्ती घावतो आहे. घर घर राहिले नाही ते गेस्ट हाऊस झाले आहे.  कुटुंब म्हणजे  ‘हम दो हमारे दो या एक ‘ एवढेच. आई कुठे जाते, वडील  कुठे जातात, कुणाचा कुणाला पत्ता नसतो. बहिणीला भाऊ नको, भावाला बहिण नको, घरात प्रेम समजून घ्यायला किंवा विस्तृत करण्यास घरात जेष्ठ, श्रेष्ठ कुणी मंडळी नाहीत, मुलांचे काय दोष ? आपणच त्यांना संकुचित करून टाकले आहे, प्रेम कुणावर कसे करायचे ? याची जाणकारी द्यायला आई-वडील यांना मुलांसाठी वेळ नाही. मग हि मुले टी.व्ही, नेट, गुगल यांच्या माध्यमातून  प्रेमाचे माध्यम शिकू पाहतात, तिथूनच प्रेमाच्या आगळ्या वेगळ्या कहाण्या जन्मास येतात. हि मुले बाहेर जाऊन सोबती शोधतात.आणि वाईट संगतीने जीवनाची गाडी घसरते.

whom should we love more

आई वडिलांनी मुलांचे मित्र बनले पाहिजे. त्याचे सांगाती कोण आहेत्यांना घरी बोलावून त्यांच्याशी परिचय, करून संवाद साधावा. मुलांना प्रेम देण्याची तितकीच आवश्यकता आहे.  आपल्या संस्कृतीत प्रेमाचे तितकेच सण आहे. एकमेकांना प्रेम वाटण्यासाठीच सणांची निर्मिती झाली आहे. सणामुळे संस्कृती टिकून राहते. ‘प्रेम’ ईशवराची देणं आहे.  सर्वां सोबत ‘प्रेमपूर्वक’  जीवन जगले पाहिजे.  प्रेम विशाल असले पाहिजे हि विकाराची गोष्ट नाही.

 लपून लपून अंधारात करावे लागणारे प्रेम  ते प्रेम नव्हे हे तरुण तरुणीनं मधील प्रेम नैसर्गिक प्रेम नव्हे, प्रेम नैसर्गिक रित्या होत असते. प्रेमाच्या व्याख्येला बंधन असले तरी  ती काही वस्तू नव्हे. आनंद देणारी हि नैसर्गिक भावना आहे.  कुटुंब, समाज यांचे देखील प्रेमाचीच नाते असतात. आदर सम्मान, जिव्हाळा आणि आत्मीयता यां बाबी प्रेम याभावने  सोबत जोडलेल्या असतात.  प्रेमात प्रामाणिक पणा महत्वाचा असतो. प्रेमाची जाणीव, व त्यांची परिभाषा फार मोठी असते, आत्मसम्मान शाबूत ठेवून शहाणपणाने प्रेम करावे  प्रेम हि एक भावना असली तरी त्यामागे वात्सल्य, आदर, काळजी, आवड, या बाबी देखील असतात .  प्रेमाने माणूस जडतो. प्रेमात सामर्थ्य आहे.  कधी प्रेम सांगता, बोलता, दाखविता येत नसले तरी  भावना आणि विचार यां वरून प्रेम ओळखायला वेळ लागत नाही.  बुद्धीचा अंतिम विचार सत्य शोधण्याचा आणि अंत करणाचा अंतिम विकास म्हणजे प्रेम होय. यां अंतिम विकासासाठी परमेशवराला आपल्या भक्तीच्या ‘प्रेमळ’ दोरीने बांधून घ्यायला पाहिजे  हेच योग्य होय.

The post प्रेम कुणाला अर्पावे? appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/whom-should-offer-a-love/feed/ 0 24204
Marathi Suvichar Month April 2017 http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-april-2017/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-april-2017/#respond Mon, 24 Apr 2017 08:08:57 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24185 Month April 2017 : Update on Suvichar of the Month April 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.

The post Marathi Suvichar Month April 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>

Month April 2017 : Update on Suvichar of the Month April 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.


Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017 Suvichar April-2017The post Marathi Suvichar Month April 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-april-2017/feed/ 0 24185
ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/#respond Sat, 22 Apr 2017 08:03:34 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24177 Chi Va Chi Sau Ka (2017)– Marathi Movie : Chi Va Chi Sau Ka is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Nikhil Sane and directed by Paresh...

The post ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Chi Va Chi Sau Ka (2017)– Marathi Movie :

Chi Va Chi Sau Ka is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Nikhil Sane and directed by Paresh Mokashi. Saha Gun produced in the banner of  Zee Studio’s. Lalit Prabhakar, Mrinmayee Godbole, Bharat Ganeshpure, Pushkar Lonarkar , Supriya Pathare, this are star-cast of the movie.  Story is written by Paresh Mokashi & Madhugandha Kulkarni.

 

Chi-Va-Chi-Sau-Ka-696x258

 

 • Movie : Chi Va Chi Sau Ka (2017)
 • चित्रपट : ची  व  ची. सौ. का
 • Producer : Nikhil Sane
 • निर्माते : निखिल  साने 
 • Director : Paresh Mokashi
 • दिग्दर्शक : परेश  मोकशी
 • Studio : Zee Studio’s
 • स्टुडिओ : झी स्टुडिओ ’स 
 • Star Cast : Lalit Prabhakar, Mrinmayee Godbole, Bharat Ganeshpure, Pushkar Lonarkar , Supriya Pathare 
 • कलाकार : ललित  प्रभाकर, म्रीन्मायी  गोडबोले, भरत  गणेशपुरे, पुष्कर  लोणारकर , सुप्रिया  पाथारे 
 • Story & Screenplay: Kiran Sabhaji Gawade
 • Release Date : 12th May 2017
 • प्रदर्शन दिनांक : १२  मे  २०१७

Chi Va Chi Sau Ka Movie Poster


Chi-Va-Chi-Sau-Ka-200x200 Chi-Va-Chi-Sau-Ka-2017-200x200 Chi-Va-Chi-Sau-Ka-Solar-Putra-vs-Veg-Kanya-Teaser-Poster-200x200

Chi Va Chi Sau Ka Movie Trailer


The post ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/feed/ 0 24177
सर्व सुखाचे आगर.. http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/its-all-about-happiness-marathi-article/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/its-all-about-happiness-marathi-article/#respond Sat, 22 Apr 2017 03:53:23 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24169 Today, the world run behind the manipulations as the antelope in the summer. In times of stress, many people have gone far away from the peace of mind, and they...

The post सर्व सुखाचे आगर.. appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Today, the world run behind the manipulations as the antelope in the summer. In times of stress, many people have gone far away from the peace of mind, and they make the person abominable by cooperating with the instinctive attitude of them. Regardless of who we are, we get ridiculous in life and make life happy. Due to happiness, it means that all wicked people should be gentlemen and get peace with the gentleman. This article will teach you how to get stress away from you.

Its all about Happiness Marathi Article.

आज सर्व जग भौतिक वादा कडे झुकत असून उन्हाळ्यात  उत्पन्न होणाऱ्या मृगजळा प्रमाणे माणूस बनावटी सुखाच्या मागे धावत सुटला आहे.  या धकाधकीच्या काळात अनेक जण मनाच्या शांती पासून कोसो दूर गेला असून माणसाला त्यामधील दृष्ट प्रवृत्ती सहकार्य करून त्याला दुराचारी बनविते. शावेळी निरंतर-निराकार परमेशवराचे समरण केल्यास परमार्थ रुपी संसार करणे सहज शक्य होते. आपण कोण याचे नित्य भान असणे म्हणजे जीवनातील बेतालपणा जातो आणि जीवन सुखी होते. प्रत्येक सुखाचे प्रगटन शरीराद्वारे होते आणि ते होण्यासाठी शरीरास काही दुःखे सोसावी लागतात.  अंत करणात दडलेल्या प्रकाशमय आत्म्याला ओळ्खल्यास मनाची शांती होते आणि सुख समाधान लाभते. प्रत्येकाला सुख हवे असते सुखाचा आनंद  जीवनात आला म्हणजे तोच माणूस साधा सा,सामान्य जीवन जगणारा सरळमार्गी होतो. मन अपूर्व शांततेनेओतप्रोत भरून जाते. मनुष्य जीवनात दु:ख अटळ आहे, परंतु दु:ख होणे आणि दुखी असणे यात फरक आहे. दुःख जीवनात आल्या शिवाय सुखाचे महत्व कळत नाही. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतः;विकासासाठी शारीरिक,मानसिक,अध्यात्मिक सुदृढतेची गरज असते.  जीवनाचा अर्थ काय?  ते जगण्याचा चांगला मार्ग कोणता, किंवा मानवी जीवनाची उकल करण्यासाठी. आपल्या पूर्वजांपासून, साधू, संत, ऋषी, मुनी या अनेकांनी नेहमीच धडपड केलेली आहे. या सर्वां मध्ये सम्यक दृष्टी प्रदान करण्याची क्षमता होती.

सुखाचे आगर याचा अर्थ  सर्व  दुर्जन सज्जन होवोत, सज्जनाला शांती मिळो. शांत व्यक्ती बंधनातून मुक्त होवो. आणि जो मुक्त आहे तो इतरांना मुक्त करो. परंतु हे सर्व घडण्यासाठी प्रत्येकाला सुसंस्काराची आवश्यकता असते.

चित्ताला सुसंस्कारित केले म्हणजे मन जो आपला शत्रू आहे तो सखा व मित्र बनतो. जीवनात स्वतः:चे व्यक्तिमत्व, आवडी, निवडी व कौशल्य तपासणे आवश्यक आहे. आपण वर्तमान सोडून भूतकाळात रमून भविषयाची स्वप्ने रंगविण्यात गुंग असतो भविष्याच्या चिंतेमुळे श्रेष्ठ अशा वर्तमान काळाला विसरून जातो. त्यामुळे सुखा ऐवजी दुःखाचे ओझे पाठीवर घेतो  आणि नशिबाचा खेळ म्हणत आपण आपले कर्तव्य विसरून जातो.  संतांच्या मते आपल्याला सुखच सुख मिळाले कि आपल्या प्रगतीच्या दिशेनी होणारी वाटचाल थांबून आपल्याला जडत्व येते, हृदय संवेदनशील राहात नाही ,ते बधिर होते परंतु आपणाला अधून मधून दुःख व वेदना येत असतील तरच आपल्याला  अस्तित्वाची जाणीव राहते, आपण जीवंत आहोत याची जाणीव राहते. आपणारा क्रिया जरी बदलता येत नसल्या तरी त्यामागील हेतू  बदलला कि मांगल्य आणि सुख निर्माण होते. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य असणे हे देखील  ‘सर्व सुखाचे आगर’ होय. म्हातारपण, मृत्यू हे सर्वांनाच आहे, ह्याचा अगोदर पासून विचार करीत, हसत, खेळत जीवन जगणे , हेच सुखाचे लक्षण होय.  आपण जेव्हा झोपी जातो व स्वप्न पहातो तेव्हा असे वाटते कि जीवन सुखाचे आगर आहे. जागेपणी मात्र जीवन हे सेवा आहे,सेवेच्या दिशेने गेलो तर पुन्हा सुखाचा आनंद मनुष्य अनुभवतो. याचा अर्थ असा कि जीवनाची दिशा ठरवून जर जीवन जगाल ‘ तर आनंदी आनंद घडे’ सारखी स्थिती निर्माण होते. म्हणून संत म्हणतात विचार बदला म्हणजे आयुष्य बदलते.

Stress Management – Positive Mind

 परंतु सघ्या च्या घडीला सुख हे यांत्रिकी झाले आहे घरात जितक्या सुखसोयीं ची साधने असतील तितकाच मनुष्य सुखी हेच समीकरण झाले आहे. सुखाचा संबंध पैशाशी जोडला गेला आहे. पैशाच्या बळावर सर्व कामे दुसर्याकडून करून घेणे, हेच यशस्वी जीवनाचे गमक मानणे, यात कितीही बुद्धी चातुर्य , किंवा व्यवहार कुशलता असली तरी यात धर्म कुठेच नसतो. या सर्व गोष्टींत सुख दिसेल पण ते भौतिक सुख म्हणावे. या सुखमय जीवनाला आदर्श जीवन मानून  याच भ्रमात कित्येक लोक आहेत,परंतु समाजासमोर तमोगुणाचा आदर्श ठेवून हे लोक स्वतः:चे नुकसान करून घेतात. व दुर्र्यांनाही अधर्माकडे नेण्याचे पातक करतात. भ्रष्टाचाराचे भूत फार पुढे आले आहे हे सुद्धा भौतिक सुखामुळे, सर्व सुख सोयी मिळविण्या साठी मनुष्य सतत त्याकरिता धावपळ करीत असतो. साम, दाम, दण्ड, भेद  कोणत्याही मार्गाने का होईना पण पैसा मिळवायचाच.

संसारा करिता धावपळ असतेच पण संत म्हणतात माझ्यातला मी ओळखला व सामाधानी वृत्ती ठेवून सर्व भार परमेशवरावर ठेवून कर्म करीत राहिले तर त्यातून मिळणाऱ्या आंतरिक व अध्यात्मिक सुखाची बरोबरी कोणतेही सुख करू शकत नाही. म्हणून भौतिक जग हे सुखाचे सोबती असून दुःखात साथ फक्त परमेशवराचाच असतो. कधी दुःख आजाराने येते पण त्याचे  कारण म्हणजे चुकीचा व फाजील आहार होय. ताजे, रसाळ, स्निग्ध, आरोग्यपोषक अशा आहाराने सुख आणि प्रेम वाढते  जगात सर्वसुखी कोणीच नाही परंतु आलेल्या परिस्थितीवर धीरोदत्तपणे सामना करायला पाहिजे. आपण जे काही कर्म करतो  त्या कर्माचे चांगले वाईट फळ आपल्याला भोगावी लागतात, त्याकरिता बुद्धी जागृत ठेवली पाहिजे. संत म्हणतात जीवनाचा एकमेव हित परमार्थ प्रीती व यासाठी मनाची एकाग्रता व शुद्ध कल्पना मनात असेल तरच अशुद्ध कल्पनांचा नायनाट होतो. चांगला वाईट फरक समजून घ्यावा. संसारिक सुखाच्या पाशात गुंतू नका. त्यातून हि परमार्थास वेळ काढा सदैव हरिनामाचे चिंतन करा. सदैव हरिनामाचे पठण करणारा . सर्वांगाने सर्वोत्तम असून त्याचे शरीरच ” सर्व सुखाचे आगर होय” .

Stress Management Techniques

The post सर्व सुखाचे आगर.. appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/its-all-about-happiness-marathi-article/feed/ 0 24169
Marathi Suvichar Month March 2017 http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-march-2017/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-march-2017/#respond Thu, 20 Apr 2017 07:52:17 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24127 Month March 2017 : Update on Suvichar of the Month March 2017. We are Sharing Thoughts of This Month. Marathi Suvichar Sangrah.

The post Marathi Suvichar Month March 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>

Month March 2017 : Update on Suvichar of the Month March 2017. We are Sharing Thoughts of This Month. Marathi Suvichar Sangrah.


marathi suvichar sangrah marathi suvichar sangrah marathi suvichar sangrah marathi suvichar sangrah marathi suvichar sangrah marathi suvichar 2017 marathi suvichar 2017 marathi suvichar 2017 marathi suvichar 2017 marathi suvichar 2017 marathi suvichar collection marathi suvichar collection marathi suvichar collection marathi suvichar collection marathi suvichar collectionThe post Marathi Suvichar Month March 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-march-2017/feed/ 0 24127
Marathi Suvichar Month February 2017 http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-february-2017/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-february-2017/#respond Sat, 15 Apr 2017 10:39:09 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24092 Month February 2017 : Update on Suvichar of the Month February 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.

The post Marathi Suvichar Month February 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>

Month February 2017 : Update on Suvichar of the Month February 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.


Sarw Manasarkh Hot as - Marathi Suvichar Bolnara vyakti sahaj Bolun- Marathi suvichar Sukh Srwanjawal Asun- Marathi Suvichar pratek Diwas Kharya Arthane- Marathi Suvichar Karan Sanganare - Marathi Suvichar Anand Nehami Chandanasarkha - Marathi Suvichar Jivnat Anant Adchani Astat - Marathi Suvichar Boltanna Shabdanna Dhar Nako- Marathi suvichar Ayushyat Pratekka Vyakti- Marathi suvichar Kadhi Kadhi manas- Marathi Suvichar Aaple dosh aapn - Marathi Suvichar Aapan Zopet pahto te - Marathi SuvicharThe post Marathi Suvichar Month February 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/marathi-suvichar-month-february-2017/feed/ 0 24092
शिव्या – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ti-dete-toh-deto-te-detat-saglech-detat-shivya/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ti-dete-toh-deto-te-detat-saglech-detat-shivya/#respond Sat, 15 Apr 2017 10:11:49 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24081 Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA (2017) Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA is upcoming Youth movie in marathi film industry produced...

The post शिव्या – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA (2017)

Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA is upcoming Youth movie in marathi film industry produced by Dhwani Sakar Raut, Nilesh Ravindra Zope, MIhir Karkarey, Aashay Palekar and directed by Kiran Sabhaji Gawade. Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA produced in the banner of Sara Motion Pictures, Goldan Petal Films, Karma Films, Rangamanch Entertainment. Bhushan Pradhan, Sanskruti Balgude, Piyush Ranade, Vidhyadhar Joshi, Uday Sabnis, Shubhangi Latkar this are star-cast of the movie.  playback singers are Javed Ali, Sonali Dutta. Cinematography of the movie is done by Amey Ranadive, Harshbir Singh Phool, Sanish Jairaj.

Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA

 

 • Movie : Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA (2017)
 • चित्रपट : शिव्या
 • Producer : Dhwani Sakar Raut, Nilesh Ravindra Zope, MIhir Karkarey, Aashay Palekar
 • निर्माते : ध्वनी साकार राऊत, निलेश रवींद्र झोपे, मिहीर करकरे, आशय पालेकर
 • Director : Sakar Raut
 • दिग्दर्शक : साकार राऊत
 • Studio : Sara Motion Pictures, Goldan Petal Films, Karma Films, Rangamanch Entertainment
 • स्टुडिओ :  सारा मोशन पिक्चर्स, गोल्डन पेटेल फिल्म्स, कर्मा फिल्म्स, रंगमंच एंटरटेनमेंट 
 • Star Cast : Bhushan Pradhan, Sanskruti Balgude, Piyush Ranade, Vidhyadhar Joshi, Uday Sabnis, Shubhangi Latkar
 • कलाकार : भूषण प्रधान, संस्कृती बालगुडे, पियुष रानडे, विद्याधर जोशी, उदय सबनीस, शुभांगी लाटकर 
 • Story & Screenplay: Sakar Raut, Nilesh Zope
 • कथा व स्क्रीनप्ले : साकार राऊत, निलेश झोपे
 • Dialogues : Nilesh Zope
 • संवाद : निलेश झोपे
 • Music : Manoj Tikariya
 • संगीत  : मनोज टिकारिया
 • Playback Singers : Javed Ali, Sonali Dutta
 • गायक  : जावेद अली, सोनाली दत्ता 
 • Cinematography (DOP) : Amey Ranadive, Harshbir Singh Phool, Sanish Jairaj
 • सिनेमॅटोग्राफीअमेय रणदिवे, आबीर सिंग फूल, सनिश जयराज 
 • Editor : Anant Kamath
 • संपादक : अनंत कामथ
 • Makeup : Mohan Talekar
 • मेकअप  : मोहन तळेकर
 • Costumes : Sneha Patil, Rekha Sharma, Shilpa Thombare, Sneha Kulkarni, Rutha Nashirabadkar
 • कॉस्ट्यूम्स  : स्नेहा पाटील, रेखा शर्मा, शिल्पा ठोंबरे, स्नेहा कुलकर्णी, रूथ नशिराबादकर 
 • Genre : Youth
 • शैली  : युथ 
 • Release Date : 21st April 2017
 • प्रदर्शन दिनांक : २१ एप्रिल २०१७

Shivya Movie Poster


Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA Ti Dete Toh Deto, Te Detat Saglech Detat – SHIVYA

The post शिव्या – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ti-dete-toh-deto-te-detat-saglech-detat-shivya/feed/ 0 24081
अभिनय बेर्डे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/abhinay-berde/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/abhinay-berde/#respond Thu, 13 Apr 2017 08:11:19 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24064 Abhinay Berde Marathi Actor Abhinay Berdes parents – Marathi superstar Father Laxmikant Berde, who passed away in 2004 ruled over the film industry in the 80s & 90s.  He debut M Town with...

The post अभिनय बेर्डे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Abhinay Berde Marathi Actor

Abhinay Berdes parents – Marathi superstar Father Laxmikant Berde, who passed away in 2004 ruled over the film industry in the 80s & 90s.  He debut M Town with a romantic Marathi film called ‘Ti Saddhya Kay Karte‘ directed by Satish Rajwade. Abhinay too is talented alike his father. Abhinay completed his school studies at Sinhgad Residential Public School at Pune alongside his sister Swanandi.  Apart from acting & dancing Abhinay’s hobbies include Martial Arts. Abhinay was very sure from the start that he always wanted to be an actor. Abhinay plays the younger version of Ankush Chaudhari in ‘Ti Saddhya Kay Karte’. The protagonist is played by popular actor Ankush Chaoudhary. Even before he got a chance to work in this movie, Abhinay was always associated with Marathi cinema since he inherited his love for movies from his parents.

 

 • Name : Abhinay Berde (अभिनय बेर्डे )
 • City/Hometown : Mumbai
 • Also Know as : Son Of Laxmikant Berde, Anurag – Anya From Ti Saddhya Kay Karte
 • Birth Date : 3rd November, 1997
 • Age : 19 years
 • Education :  College -Mithibhai College, Mumbai
 • Family : Father  Laxmikant Berde (Lakshya)
 • Mother : Priya Berde
 • Sister : Swanandi Berde

Abhinay Berde Filmography :


Marathi Movies as Actor :

 • Ti Saddhya Kay Karte (2017) as Anurag – Anya

Abhinay Berde Marathi Actor Photos :


Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde Abhinay Berde

The post अभिनय बेर्डे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/abhinay-berde/feed/ 0 24064
हार्दिक जोशी http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hardeek-joshi/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hardeek-joshi/#respond Thu, 13 Apr 2017 07:37:16 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24013 Hardeek Joshi Marathi Actor Hardeek Joshi is a Marathi TV serial actor. he was seen in the marathi serial Tuzyat jiv rangala ,on the zee marathi, in that serial he was...

The post हार्दिक जोशी appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Hardeek Joshi Marathi Actor

Hardeek Joshi is a Marathi TV serial actor. he was seen in the marathi serial Tuzyat jiv rangala ,on the zee marathi, in that serial he was doing a lead role of the rana ,who fall in love with the primary school teacher playe by the actress akshaya deodhar. He has previously acted in Marathi film, Ranga Patanga in 2016. Hardeek Joshi is not new to Marathi Television. After completing his education from GN Khalsa College in Mumbai he stepped into acting in Marathi industry. In the Star Pravah serial, Swapnachya Palikadle in 2012 to 2014. He also worked in the movie Ek Bija Mate.

 • Name : Hardeek Joshi
 • Also Known As : Hardik Joshi, Rana From Tujhyat Jiv Rangala
 • City/Hometown : Mumbai
 • Birth Date : 6 october 1989
 • Age : 27 years old
 • Education : GN Khalsa College, Matunga, Mumbai.
 • Height :  5’11”
 • Profession : Actor

Hardeek Joshi Filmography :


Marathi Movies :

 • Ranga Patanga (2016)
 • Ek Bija Mate (2016)

TV Serials as Actor : 

 • Tuzyat jiv rangala (Zee Marathi) – as Rana
 • swapnanchya palikade (Star Pravah serial)

Hardeek Joshi Photos:


Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi Hardeek Joshi

The post हार्दिक जोशी appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hardeek-joshi/feed/ 0 24013
मृण्मयी देशपांडे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunmayee-deshpande/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunmayee-deshpande/#respond Thu, 13 Apr 2017 06:57:38 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24030 Mrunmayee Deshpande Marathi Actress : Mrunmayee Deshpande started her career in Bollywood with movie Humne Jeena Seekh Liya. She was born on 29 May 1988. Mrunmayee is well known Marathi serial actress...

The post मृण्मयी देशपांडे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Mrunmayee Deshpande Marathi Actress :

Mrunmayee Deshpande started her career in Bollywood with movie Humne Jeena Seekh Liya. She was born on 29 May 1988. Mrunmayee is well known Marathi serial actress and famous for her role in Zee Marathi Serial kunku. Now she works in “Comedychi Bullet Train” as Anchor on Colors Marathi. she got married with Swapnil Rao in 2017. Katyaar Kaljat Ghusali, Aandhali Koshimbir, Dhamdhoom, Pune Via Bihar, Mokala Shwaas this are some movies in which Mrunmayee Deshpande played an actress role. Agnihotra and Kunku this are daily soaps played by her on Star Pravah and Zee Marathi.

 • Name :- Mrunmayee Deshpande  (मृण्मयी देशपांडे )
 • Education:- Studied From S.P. College, Pune, School – Renuka Swaroop High school, Pune
 • Birth Date : 29 May 1988
 • Age : 28 years

Mrunmayee Deshpande Filmography :


Movies As Actress :

 • Katyaar Kaljat Ghusali
 • Aandhali Koshimbir
 • Dhamdhoom (2013)
 • Pune Via Bihar (2013)  as Taara
 • Mokala Shwaas (Marathi – 2012)
 • Sanshay kallol (2012)
 • Ek Cup Chya (Marathi – 2009)
 • Humne Jeena Seekh Liya (Bollywood-2008)

 

 Daily soaps :
 • Agnihotra (Star Pravah)
 • Kunku(Zee Marathi)

Mrunmayee Deshpande photos :


Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee-Deshpande-Mehandi-Photos Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande Mrunmayee Deshpande

The post मृण्मयी देशपांडे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunmayee-deshpande/feed/ 0 24030
कॉर्नचे – स्वीट पदार्थ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/corn-recipes/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/corn-recipes/#respond Thu, 13 Apr 2017 06:22:49 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24016 Corn Recipes : Corn is known by us as sweet corn and there are two types of recipes which can made by sweet corn that is sweet as it’s name...

The post कॉर्नचे – स्वीट पदार्थ appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Corn Recipes :

Corn is known by us as sweet corn and there are two types of recipes which can made by sweet corn that is sweet as it’s name and spicy. Here we have various types of recipes for you. Just try this awesome recipes in your home and enjoy. Here are some delicacies dishes that every foodie should try.

Corn Recipes

कॉर्न ला स्वीट कॉर्न म्हणत असले तरी त्या पासून तिखट आणि गोड असे दोन्ही प्रकारचे पदार्थ बनविता येतात.

कच्च्या मक्याची खीर

 

साहित्य – एक वाटी कच्या मक्याचे पोहे ,पाऊण वाटी साखर, अर्धी वाटी दुधाची फेटलेली साय,  अर्धा चमचा दुधाचा मसाला, थोडे काजू- बेदाणे तळलेले तुकडे .

कृती –  मक्याचे पोहे गरम तुपात तळून घ्यावे, हाताने कुस्करून घ्यावे. उकळत्या दुधात पोह्याचा चुरा घालावा. फेटलेले साय, दुधाचा मसाला साखर व तळलेले काजू बेदाणे घालावेत. एक उकळी आणून खीर करावी. थोडा वेळ फ्रिज मध्ये थंड करून खाण्यास द्यावी.


कुरकुरीत कॉर्न टोष्ट

Corn Recipes

साहित्य – तीन ते चार मक्याची कोवळी कणसे, ब्रेड स्लाईड, थोडा बटर, दोन हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा लोणी, एक कांदा, दोन वाटी दूध, किंचित मिरे पूड, थोडी चिरलेली कोथिंबीर, टोमाँटो सॉस, चवी नुसार मीठ .

कृती- मक्याची कणसे किसणीवर किसावी, मक्याच्या किसात दूध मिसळवून वाफवून घ्यावे, फ्रायपँन मध्ये लोणी गरम करून त्यात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची व चिरलेला कांदा परतावा,कांदा लालसर झाला कि त्यात दुधात वाफवलेला मक्याचा किस घालून परतावे, चवी नुसार मीठ आणि थोडी मिरे पूड घालावी. खाली उतरवून चिरलेली कोथिंबीर घालावी, नंतर ब्रेड स्लाईडला लोणी लावून त्याचे टोस्टर मध्ये टोस्ट करून घ्यावे. टोस्ट ला तिरका कट देऊन त्यावर मक्याचे सारण पसरवून ते टोमाँटो सॉस बरोबर खाण्यास द्यावे.


 कोर्नफ्लोअरच्या गोड पुऱ्या

Corn Recipes साहित्य –  एक वाटी कॉर्नफ्लेक्स, अर्धी वाटी मैदा, एक वाटी पिठी साखर, दोन चमचे लोणी, तळणासाठी तेल .

कृती –  कॉर्नफ्लेक्स मिक्सर मध्ये बारीक करावे, ते पिठाच्या चाळणीने चाळुन मैद्यात मिसळावे. त्यात लोणी व पिठी साखर घालून मळावे व घट्ट भिजवून गोळा करावा. थोडा वेळ मुरू द्यावेत. कढईत तेल गरम करून गँस मंद करावा. भिजवलेल्या गोळ्याच्या तीन कोणी पुऱ्या लाटाव्या व गरम तेलात सोनेरी तळून घ्याव्या.  गरम पुऱ्या छान लागतात.


मक्याचा कुर्मा

180471-3-corn_korma_step_3__DSC9149साहित्य- तीन मध्यम आकाराची कोवळी कणसे, अर्धा नारळ, लिंबा एवढा चिंचेचा कोळ, गुळ, मसाला तयार करण्यासाठी पाव चमचा मेथी,अर्धा चमचा मोहरी,थोडी हळद,पाच सुक्या मिरच्या,थोडी कोथिंबीर, ओला नारळाचा किस, जिरे, किंचित हिंग, तेल, पाणी.

कृती- कणसातील दाणे काढून कुकर मध्ये वाफवून घ्यावेत, त्याला जाड भरडून घ्यावे. काही दाणे पूर्ण राहिले तरी चालेल. मसाला वाटून घ्यावा त्यात ओल्या नारळाला सुद्धा वाटून घ्यावे. जाड बुडाच्या पातेल्यात दोन चमचे गरम करून त्यात हिंग, मोहरी, जिरे, मिरच्यांचे तुकडे घालून फोडणी करावी नंतर हळद, वाटलेला मसाला, चवी नुसार मीठ घालावे, परतावा तो झाला कि मक्याची  भरडलेली दाणे घालावी सर्व मिश्रण घालून त्याला परतावे व थोडे पाणी घालावे. चिंचेचा कोळ गुळ,घालावा . चिरलेली कोथिंबीर, घालावी व खाण्यास द्यावी

The post कॉर्नचे – स्वीट पदार्थ appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/corn-recipes/feed/ 0 24016
ओमप्रकाश शिंदे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/omprakash-shinde/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/omprakash-shinde/#respond Tue, 11 Apr 2017 08:27:33 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24003 Omprakash Shinde Marathi Actor Omprakash Shinde is a marathi TV and film actor. He got his first break in the Marathi serial “Ka Re Durava” wherein he played the character...

The post ओमप्रकाश शिंदे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Omprakash Shinde Marathi Actor

Omprakash Shinde is a marathi TV and film actor. He got his first break in the Marathi serial “Ka Re Durava” wherein he played the character called Sai Prasad. After that he got a chancein “Khulta Kali Khulena” through which he got fem and got the chance to work in films bagging a lead role in the Marathi movie called YZ. Omprakash will also be seen in Avdhoot Gupte’s upcoming film Kanha.

 • Name : Omprakash Shinde (ओमप्रकाश शिंदे )
 • Also Known As : Dr. Vikrant Dalvi – Kulata Kali Khulena, Om, Omi, Saiprasad
 • City/Hometown : Ahmednagar
 • Current City : Mumbai
 • Birth Date : 12th December
 • Education : Mechanical Engineering from Sinhagad College of Engineering

Omprakash Shinde Filmography :


TV Serials as Actor :

 • Khulta Kali Khulena (Zee Marathi) – as Dr. Vikrant Dalavi
 • Ka Re Durava (Zee Marathi) – as Saiprasad

Marathi Movies as Actor :

 • Kanha (2016)
 • Double Seat (2015) as Sample Flat Executive

Drama/Natak:

 • Patra Nimitta Matra
 • F1/105

Omprakash Shinde Photos :


Omprakash Shinde Omprakash Shinde Omprakash Shinde Omprakash Shinde Omprakash Shinde Omprakash Shinde Omprakash Shinde

The post ओमप्रकाश शिंदे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/omprakash-shinde/feed/ 0 24003
सिद्धार्थ चांदेकर http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/siddharth-chandekar-prem/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/siddharth-chandekar-prem/#respond Tue, 11 Apr 2017 08:10:54 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23991 Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar is marathi film actor started his acting career in 2007 with hindi film ‘Hamne Jeena Sikh Liya’ . He is known for his work in Marathi...

The post सिद्धार्थ चांदेकर appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Siddharth Chandekar

Siddharth Chandekar is marathi film actor started his acting career in 2007 with hindi film ‘Hamne Jeena Sikh Liya’ . He is known for his work in Marathi cinema. At the age of 19 he made his debut in Marathi cinema with Avdhoot Gupte’s political drama movie Zenda(2010). Siddharth is best known for his role Ani in recent blockbuster film Classmates.

 • Name :  Siddharth Seema Chandekar
 • Birth date : June 14, 1991
 • Age : 25 years
 • Education : S D Katariya High School Pune
 • City : Pune, Maharashtra

Siddharth Chandekar Filmography :


Siddharth Chandekar Movies List as Actor :

 • Vazandar (2016)- Upcoming Movie
 • Lost and Found (2016) – Upcoming Movie
 • Pindadaan (2016) – Upcoming Movie
 • Online Binline (2015)
 • Sata Lota Pan Sagla Khota (2015)
 • Classmates (2015) as Annirudha(Anya)
 • Bavare Prem He (2014) as Neel Rajadhyaksh
 • Dusari Goshta (2014)
 • Lagna Pahave Karun (2013)
 • Mi – Ayushyachya Palikadhe (2013)
 • Prem Mhanje Prem Mhanje Prem Asta (2013)
 • Sanshaykallol (2013) as Siddharth
 • Jai Jai Maharashtra Majha (2012) as Rajat
 • Satrangi Re (2012) as Yezdi (Michael Mascarenhas)
 • Balgandharva (2011) as Mahadev Abhyankar
 • Zenda (2010)

Marathi Natak/Drama As Actor :

 • Popat Panchi (2006)

Tv Serials :

 • Danga 2 BHK – Star Pravah Premiere Movie
 • Dhabal Ek Taas Timepass (Star Pravah)
 • Kashala Udyachi Baat (Star Pravah) as Aditya Mahashabde
 • Agnihotra (Star Pravah) as Neel Agnihotri

Siddharth Chandekar Photos :


Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar Siddharth Chandekar

The post सिद्धार्थ चांदेकर appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/siddharth-chandekar-prem/feed/ 0 23991
आकाश ठोसर http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/akash-thosar/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/akash-thosar/#respond Tue, 11 Apr 2017 07:51:47 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23980 Akash Thosar (आकाश ठोसर) : Akash Thosar is a new most popular actor for his lead role of Parshya in marathi cinema’s biggest blockbuster of 2016 – Sairat. Sairat is a 2016...

The post आकाश ठोसर appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Akash Thosar (आकाश ठोसर) :

Akash Thosar is a new most popular actor for his lead role of Parshya in marathi cinema’s biggest blockbuster of 2016 – Sairat. Sairat is a 2016 Indian Marathi-language musical romantic drama film starring Rinku Rajguru and Akash Thosar.

 • Name : Akash Thosar (आकाश ठोसर)
 • City :  Born – Karmala, Solapur, Maharashtra
 • Current City – Aundh, Pune
 • Birth Date : 24 February 1993
 • Age : 24 years
 • Education : Master degree in arts from Pune University. (Appearing)
 • College : Shri Shivaji Vidya Mandir & Jr. College, Aundh

Akash Thosar Filmography :


Marathi Movies as Actor :

 • Friendship Unlimited – FU (Upcoming Marathi Movie)
 • Sairat as Parshya (2016)

Akash Thosar Marathi Actor Photos :


Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar Akash Thosar

The post आकाश ठोसर appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/akash-thosar/feed/ 0 23980
सहा गुण – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/saha-gun-2017-marathi-movie/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/saha-gun-2017-marathi-movie/#respond Tue, 11 Apr 2017 07:08:33 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23973 Saha Gun (2017) – Marathi Movie : Saha Gun is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Ujwala Gawade and directed by Kiran Sabhaji Gawade. Saha Gun produced in the...

The post सहा गुण – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Saha Gun (2017) – Marathi Movie :

Saha Gun is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Ujwala Gawade and directed by Kiran Sabhaji Gawade. Saha Gun produced in the banner of G.K. Production Creations. Amruta Subhash, Archit Deodhar,Bhushan Pradhan, Sunil Barve, Atul Todankar, Panav, Raorane, Arati Solanki this are star-cast of the movie.  playback singers are Suresh Wadkar, Kapil redkar, Ravindra Khomane. Ashok Kotian & Sheelaa Rao are Co-Producer and Ganesh Gaonkar is Executive-producer. Cinematography of the movie is done by Suresh Deshmane.

Saha Gun (2017) – Marathi Movie

 • Movie : Saha Gun (2017)
 • चित्रपट : सहा गुण
 • Producer : Ujwala Gawade
 • निर्माते : उज्वला गावडे
 • Director : Kiran Sabhaji Gawade
 • दिग्दर्शक : किरण संभाजी गावडे 
 • Studio : G.K. Production Creations
 • स्टुडिओ : जी.के. प्रोडक्शन क्रिएशन 
 • Star Cast : Amruta Subhash, Archit Deodhar,Bhushan Pradhan, Sunil Barve, Atul Todankar, Panav, Raorane, Arati Solanki 
 • कलाकार : अमृता सुभाष, अर्चित देवधर, भूषण प्रधान, सुनील बर्वे, अतुल तोडणकर, प्रणव रावराणे, आरती सोळंकी
 • Story & Screenplay: Kiran Sabhaji Gawade
 • कथा व स्क्रीनप्ले : किरण संभाजी गावडे 
 • Music : Raj Pawar, Kapil Redekar
 • संगीत  : राज पवार, कपिल रेडेकर
 • Playback Singers : Suresh Wadkar, Kapil redkar, Ravindra Khomane
 • गायक  : सुरेश वाडकर, कपिल रेडकर, रवींद्र खोमणे
 • Cinematography (DOP) : Suresh Deshmane
 • सिनेमॅटोग्राफीसुरेश देशमाने 
 • Editor : Rohita More
 • संपादक :  रोहित मोरे 
 • Art Director : Veda More, Sachin Gawade
 • कला दिग्दर्शक : वेद मोरे, सचिन गावडे 
 • Genre : Drama
 • शैली  : नाटकीय 
 • Release Date : 14th April 2017
 • प्रदर्शन दिनांक : १४ एप्रिल २०१७ 

Saha Gun Movie Poster


Saha Gun Movie Poster Saha Gun Movie Poster Saha Gun Movie Poster

Saha Gun Movie Trailer


The post सहा गुण – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/saha-gun-2017-marathi-movie/feed/ 0 23973
श्रुती मराठे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/shruti-marathe-marathi-actress/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/shruti-marathe-marathi-actress/#respond Mon, 10 Apr 2017 09:46:07 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23957 Shruti Marathe Marathi Actress Shruti Marathe is an Indian film actress. She worked in Tamil cinema and television , Marathi cinema and known for her work in Television. She made her film...

The post श्रुती मराठे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Shruti Marathe Marathi Actress

Shruti Marathe is an Indian film actress. She worked in Tamil cinema and television , Marathi cinema and known for her work in Television. She made her film debut with the Marathi film Sanai Choughade produced by Shreyas Talpade, and the Tamil film Indira Vizha. She also worked in  Naan Avanillai 2, Guru Sishyan , Teecha Baap Tyacha Baap etc

 • Name :- Sruthi Prakash Marathe (श्रुती प्रकाश मराठे)
 • Born: 10 October 1985
 • city:- Pune
 • Age : 31 years, Pune
 • Height : 1.65 m
 • Spouse: Gaurav Ghatnekar (m. 2016)
 • Residence City: Mumbai

Shruti Marathe Filmography :


Marathi Movies :

 • Taptapadi (2014) as Sunanda Kamat
 • Premsutra (2013)
 • Tujhi Majhi Love Story (Under production)
 • Satya, Savitree Ani Satyawan as Surpriya Jadhav (2012)
 • Teecha Baap Tyacha Baap as Canada Pai (2011)
 • Lagali Paij (2009)
 • Asa Mi Tasa Mi (2009)
 • Sanai Choughade (2008)

Tamil Movies :

 • Indira Vizha (2009)
 • Naan Avanillai 2 (2009)
 • Guru Sishyan (2010)
 • Aravaan (2012)(Special Appearance)
 • Vidiyal (2011)
 • Aadu Aata Aadu (2012) Kannada

Daily soaps :

 • Ekapeksha Ek – Apsara Aali – Zee Marathi (2013)
 • Radha Hee Baawri – Zee Marathi (2012)
 • Peshwai

Shruti Marathe photos :


Shruti Marathe Shruti-Marathe-Ghatnekar-Images Shruti-Marathe-saree-wallpaper Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe Shruti Marathe

The post श्रुती मराठे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/shruti-marathe-marathi-actress/feed/ 0 23957
मृणाल दुसानिस http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunal-dusanis/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunal-dusanis/#respond Mon, 10 Apr 2017 08:20:58 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23942 Mrunal Dusanis Marathi Actress : Mrunal Dusanis is a known actress in Marathi Small screen. She is from Nashik but was brought up in Mumbai. She was born on 20th...

The post मृणाल दुसानिस appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Mrunal Dusanis Marathi Actress :

Mrunal Dusanis is a known actress in Marathi Small screen. She is from Nashik but was brought up in Mumbai. She was born on 20th June 1988. She started her career with Marathi serial ‘Majhiya Priyela Preet Kalena’, which followed another TV series called Tu Tith Me and both series were considered to be among the popular daily soap over the leading Marathi TV channels. She got fem through this serials.

 • Name : Mrunal Dusanis
 • Born : 20th June 1988
 • Age :  29 years.
 • Spouse : Neeraj More

Mrunal Dusanis Filmography :


Daily soaps/TV Serials :

 • Mazhiya Priyala Preet Kalena as Shamika (Zee Marathi)
 • Eka Peksha Ek Apsara Aali   (Zee Marathi)
 • Tu Tithe Me  as Manjiri (Zee Marathi)
 • Asa Sasar Surekh Bai
 • Remote Maza (Anchor)
 • Amhi Sare Khavayye : Anchor

Natak:

 • Raktapushpa

Movie:

 • Shrimant Damodar Pant

Mrunal Dusanis photos :


Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis Mrunal Dusanis

The post मृणाल दुसानिस appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/mrunal-dusanis/feed/ 0 23942
पूर्वी भावे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/purvi-bhave/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/purvi-bhave/#respond Sat, 08 Apr 2017 07:53:33 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23929 Poorvi Bhave Marathi Actress : Purvi Bhave hosted ABP Majha’s Ghe Bharari and ETV’s Jallosh Suvarnyugacha. she comes from a family rich in sangeet based tradition. She is accomplished classical dancer,...

The post पूर्वी भावे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Poorvi Bhave Marathi Actress :

Purvi Bhave hosted ABP Majha’s Ghe Bharari and ETV’s Jallosh Suvarnyugacha. she comes from a family rich in sangeet based tradition. She is accomplished classical dancer, poet and anchor. She played roles in Tv serial Baldoot and few nataks such as Yantarmantar. She is fond of Marathi Bharatnatyam .

 • Name :- Poorvi Bhave
 • Birthdate : 28th Jaunary, 1986
 • Age : 30 years
 • Years active2008 – Present

Purvi Bhave Filmography :


Marathi Movies As Actress –

 • Pitruroon (2013)

TV Serials –

 • Jallosh Suvarnayugacha (Etv marathi) : Anchor
 • Ghe Bharari (Anchor Abp-Star Majha) :  Anchor

Purvi Bhave photos :


Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave Purvi Bhave

The post पूर्वी भावे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/purvi-bhave/feed/ 0 23929
केतकी चितळे http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ketaki-chitale/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ketaki-chitale/#respond Sat, 08 Apr 2017 07:18:45 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23913 Ketaki Chitale Marathi Actress : Ketaki Chitale Is Marathi & Hindi Television Actress, Dancer/Choreographer. Her Most Memorable Role was as Aboli in Ambat Goad.  Ketaki has acted in a few commercials such...

The post केतकी चितळे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Ketaki Chitale Marathi Actress :

Ketaki Chitale Is Marathi & Hindi Television Actress, Dancer/Choreographer. Her Most Memorable Role was as Aboli in Ambat Goad.  Ketaki has acted in a few commercials such as Ponds Dreamflower Talc etc. along with her TV career.

 • Name : Ketaki Chitale
 • Born : 30th December 1992
 • Height :  5 ft.
 • Years active : 2011-Present

Ketaki Chitale Filmography :


Serials : 

 • Saas Bina Sasural as Dimple Sharma (Sony TV)
 • Aambat Goad as Aboli (Star pravah)
 • Lagori- Maitri returns
 • Tuzyavachun Karmena

Ketaki Chitale photos :


Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale Ketaki Chitale

The post केतकी चितळे appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/ketaki-chitale/feed/ 0 23913
हेमांगी कवी-धुमल http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hemangi-kavi/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hemangi-kavi/#respond Sat, 08 Apr 2017 06:25:06 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=23898 Hemangi Kavi-Dhumal Marathi Actress : Hemangi Kavi is a Marathi actress. Her first play was Shame To Shame, which helped her to get recognition in the acting world. Soon she...

The post हेमांगी कवी-धुमल appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Hemangi Kavi-Dhumal Marathi Actress :

Hemangi Kavi is a Marathi actress. Her first play was Shame To Shame, which helped her to get recognition in the acting world. Soon she got another play called Many Happy Returns giving her the chance to glow in the theatre group. She worked for a company for one year after her graduation, but her interest in acting, brought her into Marathi entertainment industry.

 • Name :- Hemangi Kavi
 • Born : 26th August 1988
 • City : Mumbai
 • Education:- Mumbai’s J.J. School of Arts
 • Years active : 2010–present

Hemangi Kavi Filmography :


Awards :

 • Sakalpapurti Puraskar 2010
 • Swami Vivekanand Puraskar 2011

Daily soaps :

 • Maddam Sasu Dhaddam Sun(Mi Marathi)
 • 2.Fu Bai Fu (Zee Marathi)

Films (Movies) :-

 • Gadad Jambhal (Upcoming Movie)
 • Pipaani (2012)
 • Gola Berij (2012) as Subak Thengani
 • Swarajya – Marathi Paul Padte Pudhe (2011) as Reporter
 • Fakt Ladh Mhana (2011)
 • Pangira (2011)
 • Paach Naar Ek Bejaar (2011)
 • Davpech (2011) as Shevanta
 • Paradh (2010) as Indu
 • Kon Aahe Re Tikade (2010)
 • Manatlya Manat (2009)
 • Dhudgus (2008)
 • Rangee Berangee (2008)

Natak (Plays-Drama):

 • Shame to Shame
 • Many Happy Returns

Hemangi Kavi photos:


Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi Hemangi Kavi

The post हेमांगी कवी-धुमल appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/hemangi-kavi/feed/ 0 23898