Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar http://www.marathi-unlimited.in Know about Marathi People and Living, Food, Festivals, Culture. read Articles, Love Songs, Poems, Movies Download, Reviews, Actors and Actresses , Food Recipes, Health Tips, Suvichar, Nibandh, Letter, Latest News, Fonts , Calendar. Mon, 19 Jun 2017 02:13:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.6.6 53672018 असामान्य ज्ञान : तुम्ही स्वतः ला जाणून घेतले काय? मी पूर्ण आहे ! http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/did-you-know-yourself/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/did-you-know-yourself/#respond Mon, 19 Jun 2017 02:13:59 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24386 Rejoicing in the progress of others is to open the way for our progress. And to be unhappy with the happiness of others, it is the law of nature to...

The post असामान्य ज्ञान : तुम्ही स्वतः ला जाणून घेतले काय? मी पूर्ण आहे ! appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Rejoicing in the progress of others is to open the way for our progress. And to be unhappy with the happiness of others, it is the law of nature to create problems in our happiness.  In fact, you have never thought about childhood and happiness but this is the same. This article is based on Happiness and Knowing about yourself and Being Happy in the life. 

did you know yourself

मुख्य  – इतरांच्या प्रगतीत आनंदी होणे म्हणजे आपल्याच प्रगतीचा मार्ग मोकळा करणे आहे. आणि इतरांच्या सुखात दुखी होणं म्हणजे आपल्या सुखांवर अडचणी निर्माण करणे होय हाच निसर्गाचा नियम होय.

 खरं तर बालपण आणि आनंद या वर आपण कधी विचार केला नसला तरी हे एकसारखेच आहे, लहान मुलाचे (अडीच वर्षे पर्यंत) मन सहजतेतच असते. म्हणजे अस्सल आनंद च्या अनुभवात असतो, नंतर मात्र तुलनात्मक मनाचा जन्म होतो, त्यातून त्याचे बालपण हळूहळू हरवू लागते. ते अडीच वर्षे पर्यंत त्यांना स्वतःच्या शरीराची जाणीव नसते, ते निराकाराच्या अनुभवातूनच सर्व काही बघत असतात. त्यांना नंतर हळूहळू आपणच बाहेरील जगा कडे आकर्षित करीत असतो त्यांना हेच सूचीत  केल्या जाते कि तू ज्या आंनदात वावरतो त्यातून बाहेर ये. जाणीव करून देतो, ते त्या वेळी योग्यच असते. कारण आपणाला त्याला बाहेरील जगात, समाजात वावरण्यासाठी योग्य बनवायचे असते. तो त्याच आंनदात असला तर बाहेरील जगात जगण्यास तो लायक राहणार नाही. हीच आपली समजूत असते.  मात्र एकदा का बाहेर आले कि पुन्हा त्या आनंदात जाण्याची संधी मिळत नाही. लहानपणाचा अनुभव मात्र सर्वांनीच घेतलेला आहे, ‘मी लहान नव्हतो असे कुणीच म्हणू शकत नाही’  लहान मुल आपल्या समोर शरीर आहे एवढेच तो बघतो, त्याचा बाजूला माझे शरीर आहे हे त्याला माहीतच नसते. परंतु नंतर हळू हळू त्याला समज येते. कि मी सुद्धा एक शरीर आहे, आपण त्याला याची जाणीव करून देत असतो, तेव्हा तो खरा आनंद विसरायला लागतो.

 परंतु काही कालांतराने पुन्हा आपल्याला तो अनुभव  घेण्याची संधी म्हणजे वृद्धापकाळ त्यात आपल्याला स्थापित व्हायचे असेल तर त्या अनुभवातून आपण निर्णय घेऊ शकाल. जीवनात आपण आपले निर्णय जर त्या अनुभवाद्वारे घेत नसाल तर आपले सर्व निर्णय अहंकार, भीती, लोभ, इर्षा आणि द्वेष यातूनच घेतलेले असतील. आपण स्वतःला इतरांपासून स्वतंत्र समजून आपलं वेगळं अस्तित्व मानून ते निर्णय घेणे म्हणजे पुढच्या आयुष्याला धोकादायक ठरेल.

परंतु आपणाला जेव्हा तो अनुभव प्राप्त होईल तेव्हा आपल्या लक्षात येईल कि  बाहेरून जरी आपण वेगवेगळे वाटत असलो तरी सर्व शरीरांत समान अशी एक गोष्ट आहे ती एकसारखीच आहे, त्यामुळे  आपण परस्परांशी जोडले गेलो आहोत  तो आनंद म्हणजे शरीर नव्हेच!

आपल्याला शरीर समजण्याची दृढ मान्यता आपल्यात निर्माण झालेली आहे त्यामुळे जीवनात दुःखच शिल्लक राहते म्हणून स्वतः: ला जाणून घेणे गरजेचे आहे. या प्रयोगातून बघू —

उदा- क्षणभर आपल्या हाताकडे बघा स्वतःशी त्याचा अनुभव घ्या व लक्षातहि  घ्या ‘मी म्हणजे हात आहे का’? आपल्या हाताशी आपला काय संबंध आहे ? त्यात कोणती भावना निर्माण होते ? मी म्हणजे हा हात आहे का?  नाही!  असेच म्हणावे लागेल कि हा माझा हात आहे, हा माझा पाय आहे, हे माझे डोळे आहेत, मी म्हणजे हात,पाय,डोळे, नाही.  एखादे वेळी अपघातात हात किंवा पायाला इजा होऊन तो काढून फेकावा लागतो, मग आपले अस्तित्व तेथेच संपते काय? आपण असतोच तो अनुभव म्हणजेच  ‘मी वेगळा आहे ‘  ‘मी पूर्ण आहे’  फक्त माझा हात काढण्यात आला. असे तर आपण म्हणत नाही कि मी पूर्वी पूर्ण होतो, आता अर्धा झालो. तर हेच सत्य समजून घ्यायचे असते, हाच अनुभव जाणून घ्यायचा असतो. ‘आपण काय आहोत’, आपल्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवांसोबत हा प्रयोग करून बघा, तेव्हा तुम्हाला योग्य उत्तर मिळेल.

‘मी संपूर्ण होतो आणि आहे’ मी म्हणजे हात,पाय,डोळे,नाक,कान,त्वचा नाही. तो मी म्हणजे वेगळा आहे. तो आजही आहे आणि सतत तुमच्यात आहे, ते जाणून घेणे म्हणजे खरा (त्वरित )आंनद मिळविणे होय. हाच खरा अंनत आंनद होय.

The post असामान्य ज्ञान : तुम्ही स्वतः ला जाणून घेतले काय? मी पूर्ण आहे ! appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/did-you-know-yourself/feed/ 0 24386
समाजातील गैरसमजुती – धर्म http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/misconception-in-the-community-religion/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/misconception-in-the-community-religion/#respond Mon, 19 Jun 2017 02:01:11 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24404 We are always fight for religion and put our human boundary line for the religion. But do you from where come from, Who is our Source of energy and God....

The post समाजातील गैरसमजुती – धर्म appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
We are always fight for religion and put our human boundary line for the religion. But do you from where come from, Who is our Source of energy and God. Who is divine power for us. Dharma is a key concept with multiple meanings in the Indian religions — Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. This article on Marathi Unlimited Show you how the religion comes and there existence. Article : Misconception in the community religion.

Dharm Marathi Unlimited

आपल्या या जगात धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये अनेक गैरसमजुती पसरविल्या गेलेल्या आहेत. या गैरसमजुतींचा खरे तर धर्माशी काही एक संबंध नाही. यातील एक गैरसमजूत अशी आहे कि तीर्थ स्थानी असलेल्या नदीत स्थान केले कि सर्व पापांचे क्षालन होते. हि समजूत गमतीशीर किंवा मूर्खताच नाही का?

आत्मा अमूर्त आहे. त्याला रूप रंग, गन्ध, स्पर्श  अशा संवेदनाच नाही, आणि पाणी तर मूर्त पदार्थ आहे. मग आत्म्याचे क्षालन पाण्याने कसेबरे होऊ शकेल. — लोक म्हणतात  ‘हे जल शुद्ध आहे, या पाण्याने स्नान  केल्यास शुद्ध, पवित्र व्हाल. पापांचे क्षालन होईल. त्या पाण्यात सतत राहणारे सर्व जीव जन्तु त्यांच्या सर्व पापांचे तर क्षालन होऊन  त्यांना मुक्ती  मिळायला पाहिजे, त्यांचे स्थानापन्न होऊन ईशवराच्या जागी स्थान मिळायला पाहिजे. असे कधी होईल काय?  थंड पाण्याने स्नान केल्याने शरीरातील दाह कमी होऊ शकतो,  परंतु आत्म्याची निर्मळता हवी असल्यास ती ज्ञानरुपी पाण्याने स्नान करून मिळू शकेल म्हणजेच ज्ञानप्राप्ती झाल्यानेच आत्मा निर्मळ होऊ शकतो. त्यासाठी नदीत स्नान करण्याची गरज नाही. नदीत स्नान करा, नदीचे स्नान हे शरीर स्वच्छतेपुरतेच आहे. धार्मिक दृष्टिकोन ठेवून स्नान करने बंद करा. या पाण्याने स्नान केल्याने पापे घुतली जातात, पुण्य घडते, हे मानणे म्हणजे अज्ञान होय. नदी, कुंड, समुद्र स्नान, पूजापाठ या रूढी काही विचार न करता पाळत असतो, देवळात जाऊन देवाला नवस करणे, माझे अमुक कार्य करशील तर सोन्याचा मुकुट चढवेन, पादुका चढवेन, हि देवाला लाच दिल्या सारखेच आहे. तेच सोने चांदी मिळविण्यासाठी पुन्हा दुसर्याची लूटमार करणे, फसवेगिरी करणे, भ्रष्टाचार करणे, म्हणजेच पुन्हा पाप करणे होय, इमानदारीने, मेहनतीने केलेल्या कमाईतून  देवाला लाच देण्याची गरजच नसते. पाप करून संपत्ती जमविली त्यातून देवाला काही टक्के देईन हे कबुलने म्हणजे महापाप होय. कोणत्याही कार्यालयात, किंवा ऑफिसात सत्यनिष्ठ प्रामाणिक अधिकारी कधीच लाच घेत नाही. मग प्रभू  तो तिन्ही लोकांचा स्वामी आहे त्याला काय कमी, या सर्व गोष्टींची गरज नाही. त्याला सोने रुपये चढवून आपल्या चोर कमाई, संपत्तीला उजागर करीत आहेत, संपत्तीचा कर वाचविण्या करिता, मंदिरे सजविल्या जात आहे, पूजेच्या नावाखाली, हर व्यक्ती पुजारी बनू पाहतो, त्यामुळे ते आळशी व ऐतखाऊ झालेले आहेत. त्यांना दुसरे तिसरे मेहनतीचे काम नको आहे. जो तो मंदिरातील काम शोधतो आहे.

Mazhab Ka Matalab

मंदिरातील चमकदमक मध्ये राहून ऐश-आरामाची जिंदगी जगायला उतावळा आहे. काळा पैसा लपविण्यासाठी मोठमोठी आश्रम उघडून बसलेली आढळतात. धर्माच्या नावाखाली काय काय घडत आहे. हेही आपण उघड्या डोळ्याने बघतच आहोत. पूर्वजांच्या रूढी जोपासण्याच्या नावाखाली हे अज्ञानी, भ्रष्टाचारी धर्माचे नाव देऊन फसवेपणा करीत आहेत. आणि सामान्य भक्तांना मंदिरात भयानक लुटण्याचे कार्य चालू आहेत, धर्माचे भय दाखवून दानाच्या नावा खाली पैसा लुटतात, रीती प्रमाणे केले नाही तर ईशवराचा कोप  होईल असे संभाषण करतात. राग, लोभ, मोह, प्रेम, मत्सर ह्या मानवी भावना आहेत. देव या भावनांच्या पलीकडे असतो हेच आपण समजून घेतले पाहिजे देवाचे दर्शन घेण्यासाठी श्रद्धा-भक्ती ची गरज असते, देवाला रुपया नको, रुपया हा मंदिरातील चोर,लुबाडूना हवा असतो. मनातील अंधश्रद्धा दूर सारून देवाचे दर्शन करा देव तुमच्यातच आहे पुरुषार्थ, माणुसकी जागरूक ठेवण्यातच देव दर्शन आहे. जुन्या रूढी, यात्रा, जत्रा यासर्व गोष्टींचा देवालयातील लोकांनी फार गैरफायदा उचललेला आहे. हे लक्षात घ्या.

The post समाजातील गैरसमजुती – धर्म appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/misconception-in-the-community-religion/feed/ 0 24404
कच्ची केळी लाभदायक http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/raw-banana-beneficial/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/raw-banana-beneficial/#respond Thu, 15 Jun 2017 02:03:44 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24382 Bananas are available all year round in India. The green banana is best eaten cooked, either boiled or fried. Nutritionally, the green banana is a good source of fiber, vitamins and...

The post कच्ची केळी लाभदायक appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Bananas are available all year round in India. The green banana is best eaten cooked, either boiled or fried. Nutritionally, the green banana is a good source of fiber, vitamins and minerals, and contains a starch that may help control blood sugar, manage weight and lower blood cholesterol levels.But raw bananas are more medicinal than sweet bananas. this section we are going to tell the importance of the raw bananas as the medical uses.

kacha bababa recipes and health tips

भारतात वर्षभर केळी मिळतात. परंतु पिकलेल्या केळीपेक्षा कच्ची केळी जास्त औषधी युक्त असते. प्राचीन काळा पासून आयुर्वेदात पेप्टिक अल्सरच्या इलाजासाठी हिरव्या कच्च्या केळींचा वापर होताना दिसतो. कच्चं केळ खाणं सोपं नसल्याने ते उकळून खाणं योग्य ठरते, कच्चा केलात विशिष्ट्य प्रकारचं डाएटरी फायबर , व्हिटॉमिन्स, मिनरल्स आणि स्टार्च असत. त्यात व्हिटॉमिन्स बी ६ च प्रमाण जास्त असत. एक कप उकळलेल्या केळीच्यात  ३९ टक्के व्हिटॉमिन बी ६ असत. कच्चा केळाच्या नियमित सेवनानं  हिमोग्लोबिनची मात्रा वाढते आणि ऑनिमियाग्रस्त रुग्णांना  फायदा होतो हे केळ टॉनिकच काम करत. समरणशक्ती सुधारण्यासाठीही त्याचा फायदा होतो. कच्च्या केळीच्या ट्रिप्टोफेम नामक तत्व तणाव कमी करण्यास मदत करत कच्च्या केळीच्या नियमित सेवनाने डायबेटीस तथा अल्सरवर नियंत्रण राहत, यामध्ये  पोट्याशियम पर्याप्त मात्रा असते  त्याचा हि फायदा होतो.

The post कच्ची केळी लाभदायक appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/raw-banana-beneficial/feed/ 0 24382
उन्हाळ्यात आरोग्याला जपा http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/summer-health-tips/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/summer-health-tips/#respond Thu, 15 Jun 2017 01:55:56 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24379 Summer is the season of fatigue and sweat. In summer you tend to feel so lazy. with high temperature we should take some care of your body to protect from...

The post उन्हाळ्यात आरोग्याला जपा appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Summer is the season of fatigue and sweat. In summer you tend to feel so lazy. with high temperature we should take some care of your body to protect from the high temp. In the summer months, it is not possible for you to sit at home all the time. You have to go out and work. this section will tell you how to take care in summer.

Summer Care tips

उन्हाळ्यात होणाऱ्या उलट्या आणि जुलाब थांबविण्यासाठी डाळिंबाचा रस, गोड ताक, अथवा भाताची पेज उपयुक्त ठरते. एक चमचा दाणे पाण्यात उकळून ते पाणी घोट घोट घेत राहिल्यास उलट्या व जुलाब थांबते. पर्याप्त मात्रेत द्रव पदार्थ घेतल्यास पाण्याची पातळी सुधारून हा त्रास कमी होतो या धवसात उफाळलेलं पित्त शांत होण्यासाठी  अनशापोटी आवळा किंवा कोरफडीचा रस घेणं लाभ दायक ठरते. दररोज कडुनिंबाची ८ ते  १० पाने दररोज चावून खाल्याने  पोटातील कृमी आणि जन्त मरून इन्फेक्शन कमी होत. आणि अतिसार नियंत्रणात येतो. या त्रासानं स्नायू दुखत असतील तर  जेवणा आधी एक चमचा आल्याचा रस घेणं चांगलं असत. याने पचनशक्ती सुधारते आणि अण्णांचं पचन व्यवस्थित झाल्यानं शरीरांतर्गत यंत्रणा सुस्थितीत येऊन ताण कमी होतो. असा त्रास होत असेल तर पाण्यात चिमूटभर मीठ व दोन चमचे साखर घालून घेणे  व नारळाचे पाणी घेण्याचा चांगला फायदा होतो.

The post उन्हाळ्यात आरोग्याला जपा appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/summer-health-tips/feed/ 0 24379
वटसावित्री व्रत – वटवृक्षाची पूजा – जीवनदायी व्रत http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/vat-purnima-vrat-is-a-significant-hindu-festival/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/vat-purnima-vrat-is-a-significant-hindu-festival/#respond Fri, 09 Jun 2017 02:18:13 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24375 Vat Purnima Vrat is a significant Hindu festival celebrated by married women observing fast for their husbands’ long life and wellness. Vat Purnima which is also called Vat Savitri is...

The post वटसावित्री व्रत – वटवृक्षाची पूजा – जीवनदायी व्रत appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Vat Purnima Vrat is a significant Hindu festival celebrated by married women observing fast for their husbands’ long life and wellness. Vat Purnima which is also called Vat Savitri is dedicated to Savitri who saved her husband Satyavan from the God of Death, Yama himself. Read this article for complete information about Vat Purnima Vrat.

Vatsavitri Pujaवटसावित्री व्रत : 

 आपल्या धर्मात अनेक चालीरीती आहेत. बदलत्या ऋतू सोबत येणारे अनेक सण सोहळे आपण साजरे करीत असतो. त्यात वृक्ष पूजा आहेतच. धन-धान्य, जलाशय, नक्षत्र, गोधन, प्राण्यांची, अवजारे, शस्त्र, तसेच मानव निर्मित वास्तू, यांच्या पूजा केल्या जातात.  आपला देश कृषीप्रधान व आपली सण ऋतुप्रधान  धार्मिक सण, समारंभ साधारणपणे असतात.  सृष्टीशी, निसर्गाशी  तादात्म पावलेल्या आमच्या दृष्ट्या पूर्वजांनी  प्रत्येक ऋतूचा व प्रत्येक  वृक्षाचा इतका सखोल अभ्यास आणि  इतके सूक्ष्म चिंतन केलेले आहे.  कि त्यांनी जाणलेली मर्म आणि मांडलेला सिद्धांत, आकलन करायला सुद्धा श्रद्धेनं  आणि भक्ती जाणत्या सिद्धांच्या पायाशी बसून ‘तद्विधी प्रणिपातेंन परिपरशनें सेवया’ ह्या पद्धतीनं अभ्यासावे लागतील.  मनाच्या अतिशय सूक्ष्म पातळीवर  त्यासाठी उतरावे लागेल. इतकं तरल व्हावे लागेल.  आणि त्यासाठी तेवढी तळभोर अनुभूती घ्यावी लागेल.  तरच त्याचे खरे अर्थ आम्हाला मिळतील.

वट वृक्षाची पूजा :

वटपूजा व वटसावित्रीचे व्रत  हा एक आमच्या धर्मातील आचार आहे असाच ऋतूंवर आधारित.  आम्ही स्त्रिया तो श्रद्द्येने पाळतो. याला वटपौर्णिमा म्हणतात. दरवर्षी जेष्ठ पुनवेला वटवृक्षाचीपूजा श्रद्धयेने,भक्तीने करुन हा सण साजरा करतात. कुणी घरात तीन दिवस व्रत पूजा मांडतात, उपवास करतात. आमच्या निष्ठांना बळ देणार  इश्वराच ते अधिष्ठान असतं.

 तरी सांगावेसे वाटते कधी  कधी यावर टीका टिपण्णी होत असते. परंतु ह्यात असे काहीही नाही. एक श्रध्येचा भाग तर आहेच. परंतु स्त्री मुक्ती, स्त्री बळ, विषयाचा आधार म्हणजे वटसावित्री व्रत, असेच काहीसे वाटते. स्त्री मुक्ती किंवा स्त्री बळ हे सामान्य वाक्य नाहीत. मुक्ती हि मनुष्याची एक मानसिक अवस्था आहे. आत्यन्तिक शुचिर्भूत अशी हि अवस्था ज्याची त्यानं कमवायची असते. ती कुणी कुणाला आणून देऊ शकत नाही.  आमची वेड-पुराणे, शास्त्र-तर्क ह्यातले कुणीही, कुणालाही, कधीही मुक्ती किंवा बळ हे हातात आणून देत नाही.  मुक्ती हि एक अनुभूती आहे. ज्याची त्याची आपली म्हणजे फक्त आपलीच कमाई आहे. ती लाखो लोकांत राहून अनुभवता येते.  नाहीतर रानो-वणी जाऊनही गवसेलच ह्याची शाशवती नसते. मुनी-तपस्वी, ऋषी-मुनी, अवलिये, साधू-संत केवळ हेच त्यावाटेवरचे पंथप्रदर्शक होऊ शकतात. कर्मयोग, सांख्ययोग, हटयोग, ज्ञानयोग्, भक्तियोग हे सगळे योग त्या अनुभूतीच्या टप्प्यात पोचण्याचे फक्त मार्ग आहेत. त्यामुळे इतरांच्या मुक्तीसाठी होणाऱ्या ह्या चळवळी म्हंणजे स्वतः;च्या स्वतःच्या स्वार्थ्यावर दृष्टी ठेऊन  लोकांसमोर उभे केलेले केवळ  देखावे ठरतात.  समाजातल्या दुरबळ घटकांवर होणाऱ्या  अन्यायाविरुद्ध विचारवन्तांनी  आणि सामर्थ्यशाली लोकांनी लढा जरूर द्यावा त्यावाचून समाजाचा समतोल टिकून राहणार नाही.

Vatsavitri Puja Mantra

वृथा चर्चा :

वटसावित्रीच्या कथेकडे माणसां जर डोळसपणे पाहिलं तर ती समजून घेणे कथा नाही. विश्र्वातल्या  सृजनशक्तीचा, संहारशक्तीशी झालेला हा एक सरळ सरळ संग्राम आहे.  आणि त्याच परमेश्व् राच्या जीवनशक्तीन मृत्यूचा आदर करूनही त्यावर आपल्या प्रेमानं केलेली हिलोभसवाणी मात आहे. मग स्त्रीनं या शक्तीच्या मोहात पडू नये का ?

 सृष्टिकर्त्या ब्रम्हदेवाची पत्नी म्हणजेच पर्यायानं त्याच्या ठायी वास करणारी  त्याची सृजनशक्ती, म्हणजेच सावित्री.  राजा अश्र्वपतीनं हि शक्ती प्रसन्न करून घेण्यासाठी केलेली हि अध्यात्मिक वाटचाल. आन त्याशक्तीच्या प्रसादान त्याला  मूर्तरूपानं आकाराला आता आलेली स्त्री म्हण जे सावित्री. स्वाभाविकच, मृत्यूशी भिडण्याचं त्याच्या डोळ्या शी डोळा भिडविण्याचं धाडस   त्याचा पाठपुरावा करून त्याला माघार घ्यायला लावण्याचं सामर्थ्य ती जन्मतः घेऊन आलेली होती. आणि त्या मृत्यूच्या देवतेचा सावित्रीने मानच राखला, आदर दिला, व त्याला नमस्कार सुद्धा करून विंनती केलेली आहे. आणि सृष्टीतील यमराजाची हे कार्य हि आवश्यकच आहे, हेच यातून दवणीत होत आहे. सृष्टीतील ठरलेल्या नियमांत सावित्रीने सुद्धा ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार आपल्या हातात घेतलेला नाही.  सत्यवानाचा मृत्यू हा अपमृत्यु होता म्हणून  मृत्यूने माघार घेतली. सृजन कार्य चालू राहावं, सृष्टीचा तोल सांभाळला जावा  हा अधिनियम यमालाही लागू होताच. कि आणि एखादी तप : पूतशक्ती प्रेमानं त्या संहाराच्या देवतेला समज द्यायला पुढे उभी ठाकते  तेव्हा मृत्यूची देवता सुद्धा रागावण्याऐवजी आतून  पाझरतेच आणि त्या बुद्धिमत्तेचा कौतुकही करते.  इतके सरळ हे भव्य आहे. हे करायला सावित्री सारखी तपश्चर्या लागते. तशी पुण्याई लागते. ह्या सर्व गोष्टींची आम्ही किती खालच्या पातळीवरून चर्चा करतो !

 स्त्री-पुरुष,  हे पती -पत्नीचं नातं म्हणजे पुरुषप्रकृतीचं नातं होय शिव-शक्तीच नातं आहे हे साता जन्माचंच नाही तर  शत-शत जन्मांच्याही पलीकडचे आहे.फक्त मनमाणसातलं सीमित नसून अनंत आहे. नात्याचा हा सृजनस्रोत अनादी काळापासूनच आहे. त्याची पूजा होत असते.  मृत्यू सत्यवानाला घेऊन चाललेला असतो, आणि त्यामागु  चिवटपणान त्याचा पाठपुरावा करीत जाणारी सृजनशक्ती ती सावित्री, सासऱयांची दृष्टी, शक्ती, हिरावून घेतलेले राज्य  राजा अश्रप्ती साठी पुत्र आणि नंतर स्वतःसाठी पुत्रवती भव असा आशीर्वाद व वरदानाचा मांगल्य पेरीत चालली असते, हे सारण सावित्री आपल्याला  अस्तवनाला वेगळं कल्पून का मागत होती?  हि विचार करण्याजोगी गोष्ट नाही काय?  मृत्यूवर मात करणारी सृजनशक्ती  स्त्री- पुरुष ह्यातल्या एकट्या कुणाचीच नसते, तिने नेहमीच एकत्रित येऊन  मृत्यूची लाट मागे रेटीत पुन्हा पुन्हा  नव्यांना, सातत्यानं, आणि जोमाणं आपले निर्माण कार्य करीत जावं.

जीवनदायी व्रत : 

 उन्हाळा संपत आलेला असतो सारं भगभगीत होऊन गेलेलं असतं, आटलेले जलाशय, उघडेबोके डोंगर, तळमळणारी जीवनसृष्टी, केविलवाणी पशु-पक्षी, आणि मुरझलेली झाडे, उन्हाळ्याने हा:हा:कार माजविलेला वातावरणातील धगधग असे हे शिव तांडव, मनामनात विश्व् -भयाण चळचळ कापीत असतं.  तप्त दाहक तेजस्वी सूर्यकिरणांचे जवलण्ट फास सृष्टीच्या गळ्याभोवती  पडलेले असतात.  त्यावेळी धैर्याने चकाकणारे सुद्धा त्यावेळी डळमळायला लागतात.  पृथ्वी नवा खेळ मांडायला, नव्यानं सृष्टी करण्यासाठी तळमळत असते.  अश्या या उन्हाळ्या-पावसाळ्याच्या जोरावर  हे व्रत घरची स्त्री आचरित असते.  ब्रम्हशक्ती सावित्रीची व्रत -पूजा म्हणजे त्याच शक्तीची पूजा होय. सृजनाची शक्ती अंगी बाळगणाऱ्या स्त्रीनं भावभक्तीं त्या शक्तीची पूजा  करावयाची असते  सौभाग्याच्या कल्पनेत एकटा कुंकवाचा धनीच सामावलेला नसतो.

The post वटसावित्री व्रत – वटवृक्षाची पूजा – जीवनदायी व्रत appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/vat-purnima-vrat-is-a-significant-hindu-festival/feed/ 0 24375
सायबर गुन्हा टाळा http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/cyber-crime-encompasses-any-criminal-act/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/cyber-crime-encompasses-any-criminal-act/#respond Fri, 09 Jun 2017 01:48:00 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24371 Cyber crime encompasses any criminal act dealing with computers and web. Additionally, cyber crime also includes traditional crimes conducted through the Internet. For example; hate crimes, telemarketing and Internet fraud,...

The post सायबर गुन्हा टाळा appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Cyber crime encompasses any criminal act dealing with computers and web. Additionally, cyber crime also includes traditional crimes conducted through the Internet. For example; hate crimes, telemarketing and Internet fraud, identity theft, Uploading Photographs, Blackmailing and credit card account thefts are considered to be cyber crimes when the all illegal activities are committed through the use of a computer and the web. Internet is importance for us but it has many disadvantages also. this article will guide about the cyber crime.

Cyber crime girls

कोणतेही नवीन तंत्रज्ञानं अस्तित्वात आले कि, त्यासोबत फायदे आणि तोटे हि तेवढेच असतात. तेव्हा तोटे टाळून फायदे कसे घेता येईल ते महत्वाचे आहे. संगणक आणि इंटरनेटच्या या क्षेत्रात हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.  अलीकडे सायबर सुरक्षितता हि फार चिंतेची बाब आहे. संगणकाच्या क्षेत्रातील वाढती गुन्हेगारी  गेल्या काही दिवसात इंटरनेट द्वारे  आर्थिक गैरव्यवहार, अश्लील फोटोग्राफ़ीज, त्यात फसवणुकुच्या गुन्ह्यात फार वाढ झालेली आहे.  त्यामुळे सायबर गुन्हेगारीची माहिती मिळविणे व त्यावर तोडगा काढणे  फार गरजेचे झाले आहे.  यात महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ’ कडून ‘सायबर सिक्युरिटी’ हा एक ऑनलाइन अभ्यास क्रम सुरु असतो  या मध्ये प्रशिक्षणार्थ्यांना बनावटी  इ-मेल ओळ्खण्या बरोबरच ऑनलाइन व्यवहारात घेण्याची काळजी, आयटी फायदे,  इ. पेटन्ट माहिती दिली जाते. या पद्धतींत सायबर विश्वाच्या परिपूर्ण माहितीच्या आधारे गुन्हेगारीचा शोध घेणे शक्य होते. महत्वाचे म्हणजे त्यातून संगणकावरील व्यवहार सुरक्षित होऊ शकतात. हायकर्स विविध उद्देशासाठी सायबर गुन्हेगारीचा आधार घेत आहे. त्यात मुख्यत्वे विविध बँकांमधील संबंधित खातेदाराची रक्कम आपल्या खात्यात वळवून घेणे, राष्ट्रीय  सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाची आणि गोपनीय माहिती चोरणे तसेच एखाद्याला फसवीण्यासाठी या माहितीचा वापर करणे अशा    पद्धतीच्या गुन्हेगारी कृत्याचा समावेश होतो.  अलीकडे सायबर गुन्हेगारीच्या घटना शहरीभागा सोबतच इतर ग्रामीण भागातही हे प्रकार दिसून येतेय.  अशावेळी संगणक वापरणाऱयांनी आवश्यक ती काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने यासर्व  अभ्यास कर्माचे  महत्व अनन्य साधारण आहे.

cyber crime and blackmailing women

The post सायबर गुन्हा टाळा appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/cyber-crime-encompasses-any-criminal-act/feed/ 0 24371
Marathi Suvichar Month June 2017 http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/marathi-suvichar-month-june-2017/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/marathi-suvichar-month-june-2017/#respond Wed, 07 Jun 2017 05:56:15 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24357 Month June 2017 : Update on Suvichar of the Month June 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.

The post Marathi Suvichar Month June 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>

Month June 2017 : Update on Suvichar of the Month June 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.


Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi SuvicharThe post Marathi Suvichar Month June 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/marathi-suvichar-month-june-2017/feed/ 0 24357
फळ+भाज्या – खनिजे = आरोग्य http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/fruit-vegetables-minerals-health/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/fruit-vegetables-minerals-health/#respond Sat, 03 Jun 2017 12:33:35 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24336 Fruits and vegetables are universally promoted as healthy. Diets high in fruits and vegetables are widely recommended for their health-promoting properties. Certain fruits and vegetables are rich sources of vitamin...

The post फळ+भाज्या – खनिजे = आरोग्य appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Fruits and vegetables are universally promoted as healthy. Diets high in fruits and vegetables are widely recommended for their health-promoting properties. Certain fruits and vegetables are rich sources of vitamin C, but these rich sources (citrus fruits, strawberries, green peppers, white potatoes) are spread over many fruit and vegetable categories.  This article will teach us Health Benefits of Fruits and Vegetables.

Fruit + Vegetables - Minerals = Health

 मानवी आरोग्य  म्हणजे पोषणमूल्यांच्या आवश्यकतेचा विचार करणे आवश्यक आहे.  जीवनसत्वे, प्रथिने, कार्बोदके अशा पोषणमूल्यांनी युक्त आहार म्हणजे उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली याच सोबत शरीराला गरज असते ती कॅल्शियम झिंक,लोह आयोडीन आणि मॉग्नेशिअम या खनिजांची. त्वचा, रक्त, हाडांचे आरोग्य राखण्यात हि खनिजे महत्वाची असतात. खनिजांच्या कमतरतेमुळे  स्मरणशक्ती, कमी होणे, हृदयाचे अनियमित ठोके, ऑनिमिया या समस्यां निर्माण होऊन आजार तयार होतात. खनिजांच्या अतिरिक्त सेवनाने शरीरात विषद्रव्ये तयार होऊ शकतात. आपल्या शरीराला नेहमीच्या आहारातूनच खनिजांचा पुरवठा होत असतो.

* कॅल्शियम — या मुळे हाडे बळकट  होतात, स्नायू आकुंचन पावण्यासाठी इतर अवयव आणि मेंदू यांच्यातील संदेशवहनासाठी तसेच रक्ताच्या निर्दोष प्रवाहासाठी कॅल्शियम  आवश्यक आहे. दूध आहि दुग्धजन्य पदार्थ, हिरव्या पालेभाज्या बादाम,सूर्यफुलाच्या बिया ( सनफ्लावर) तसेच काही प्रकारच्या मास्यांमधुन शरीराला कॅल्शियमचा पुरवठा होतो.

* झिंक — रोगप्रतिकारक क्षमता कार्यरत राहण्यासाठी, जखम भरून निघण्यासाठी,  शरीराच्या नियमित वाढीसाठी, झिंक आवश्यक आहे. ऑयस्टर, लाल मांस, भोपळा, व कलिंगडाच्या वाळवलेल्या बिया आणि डार्क चॉकलेट यातून तुम्हाला झिंक मिळू शकतो.

* लोह — आपल्या आहारात लोहाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. लोहामुळे रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढते. प्रत्येक स्नायूंना ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्या मायोग्लोबीनमध्येही लोह आढळते. लोहाच्या कमतरतेमुळे,अशक्तपणा,थकवा या समस्यां निर्माण होतात. शिजवलेले सोयाबीन, मसूर पालक, काकवी, टोकू, मशरुम, सलगमचा पाला, फरसबी, यातुन भरपूर प्रमाणात  लोह मिळतो.

* मॉग्नेशियम — हृदयाचे अनियमित ठोके, रक्तदाबाच्या तक्रारी, हाडांचा ठिसूळपणा, अशा समस्यां मॉंग्नेशियम चा कमतरतेमुळे निर्माण होतात. बीन्स, ब्रोकोली,टोकू, काजू, आणि रॉकेट माशातून हे भरून निघते.

* आयोडीन —  आयोडीन थायरॉइड ग्रन्थि शोषून घेते. यामुळे शरीराची चयापचय क्रिया सुरळीत चालते.  मेंदूच्या कार्यासाठीही आयोडीन उपयुक्त असते.  आयोडीनच्या कमतरतेमुळे गॉयटर होतो. मिठातून मोठ्याप्रमाणात आयोडीन मिळते, मासे, शिंपले, दूध, आणि दुग्ध जन्य पदार्थ, अंडी आणि आयोडीनयुक्त जमिनीत पिकविलेल्या भाज्या यातून आयोडीनचा भरपूर पुरवठा होत असतो.

 (जीवन शैली ) **  आय. क्यू. वाढवा आणि  तेवढेच – इ. क्यू  हि वाढवा. —

सफल आणि संपन्न आयुष्य जगण्यासाठी उत्तम बौद्धिक क्षमता महत्वाची मानली जाते. म्हणून आय. क्यू. चा बोलबाला दिसतोय. परंतु केवळ आर्थिक उन्नती हेच अंतिम ध्येय नसतं,संपन्न आयुष्यासाठी इ.क्यू. म्हणजेच इमोशनल कोशँटही  चांगला हवा. आपण दुसर्याच्या भावना जाणून घेतल्या तरच  दुसरे आपल्या भावना जाणून घेतील आणि जगणे सुकर होईल. म्हणूनच आपली वागणूक नेहमी तपासत रहा. आपण दुसर्याचे दुःख समजून घेतो का? एखादेवेळी तरी कुणाच्या मदतीस सिद्ध होतो का? नातेसंबंधित, इतर किंवा मित्रमंडळी यांच्या वरील अडचणींमुळे व्यथित होतो का?  एखाद्याची उन्नतीस मदत करतो का?  हे सर्व मुद्दे तपासणे गरजेचे आहे. सध्या माणूस माणसाप्रती आपुलकी , सहानुभूती, आत्मीयता, प्रेम आदी भावना हरविताना दिसत आहे. पैशानं सर्व सुख मिळतात असं नाही.  भावनेनं भरलेला हलकासा स्पर्श, किंवा दिलासा देणारे शब्द अनमोल असतात. आयुष्यात एखाद्या विशिष्ट वळणावर यशापेक्षा अशा प्रेमळसंबंधातून मिळणारे सुख हे उच्चं ठरते. म्हणूनच धकाधकीचे आयुष्य जगतानाही स्नेहगंध हिरवु देऊ नये. नातलगांची, मित्रमंडळींची, शेजाऱ्याची आवर्जून चौकशी किंवा समाचार घेणं, त्यांच्या अडीअडचणी समजूनघेन शक्य ती मदत करणं आपले कर्तव्य आहे. अडचणींची वेळ ही प्रत्येकावरच कधीना कधी येत असते. म्हणून म्हणतात ‘ पेरले  तरच मिळेल ‘ .

 

The post फळ+भाज्या – खनिजे = आरोग्य appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/fruit-vegetables-minerals-health/feed/ 0 24336
बालसंस्कार : संतचरित्रांतून आदर्श http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/balsankar/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/balsankar/#respond Thu, 01 Jun 2017 02:06:58 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24333 Balsankar is important thing for the children to grow in right direction. Sanskars are of two types namely ‘good sanskars’ and ‘bad sanskars’. Good thoughts and related actions when done...

The post बालसंस्कार : संतचरित्रांतून आदर्श appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Balsankar is important thing for the children to grow in right direction. Sanskars are of two types namely ‘good sanskars’ and ‘bad sanskars’. Good thoughts and related actions when done repeatedly create an impression on the subconscious mind of an individual and his attitudes becomes positive. Such actions are called as ‘good sanskars’. Bad thoughts and related actions when done repeatedly create an impression on the subconscious mind of an individual and his attitudes becomes negative. Such actions are called as ‘bad sanskars’.

Bal Sanskar Shala

संतांचे चरित्रवाचन – 

आजची मुले तासन्तास पाश्चात्त्यांची बनवलेली ‘टॉम अँड जेरी’ यांसारखे निरर्थक आणि केवळ करमणूक प्रधान लघुपट बघत बसतात,  त्या लघुपटात केवळ एकमेकांवर कुरघोडी आणि मारझोड हेच दाखवलेली असते. यांतून काय बोध प्राप्त होणार. त्यापेक्षा मुलांनी पंचतंत्र गोष्टी वाचल्यास त्यांना नीतिशास्त्र आणि व्यवहार  यशस्वी करण्याविषयीची ज्ञान तरी मिळेल. पंचतंत्रातील गोष्टींमधून  संस्कृत व सुभाषितेही शिकविलेले आहेत. अनेक पाश्चात्त्य कथालेखकांना  पंचतंत्रांकडून प्रेरणा मिळाली. आणि त्यांनी ‘इसापनीती’ इत्यादी कथा लिहिल्या आहेत.  आपल्याला ठाऊक आहे भारत हि संतांची भूमी आहे. संत ज्ञानदेव, संत जनाबाई, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत रामदासस्वामी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गाडगेबाबा, संत नानकजी, इत्यादी अनेकानेक संतांची चरित्रे वाचनाने कितीतरी लाभ होईल.

संतचरित्रांतून आदर्श –  सध्या समाजा समोर फारसे आदर्श नाहीत. त्यामुळे समाज दिशाहीन झालेला आढळतो. ‘ आपण कुणाचे अनुकरण करीत आहोत’ हा प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे कि नाही काय ठाऊक! काही लोक लेखक,संगीतकार,गायक यांनाच आदर्श मानतात, तर काहीजण  शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती, किंवा मोठी उधोगपती यांना आदर्श मानतात, तर काही चित्रपट अभनेते आणि खेळाडू यांनाच आदर्श मानतात आणि त्यांच्या प्रमाणेच वागायचा प्रयत्न करतात. हे त्यांच्या परी ठीक ही आहे,  परंतु संतचरित्रांतूनच सर्वा समोर योग्य आदर्श उभे राहतात. संतांची चरित्रे   वाचून त्यांचे अनुकरण कसे करायचे, तेही कळते  असे नाही.

संतांची शिकवण – संतांनी वेळोवेळी समाजाला योग्य दशा देऊन चांगल्या मार्गाकडे वळविले ती उदाहरणे वाचून आपणही चांगल्या मार्गाकडे वळतो, ज्ञानदेवांनी ‘सर्व प्राणीमात्रांच्या ईशवर असल्याने सर्वांवर प्रेम करा’ ते शिकविले. तसेच संत तुकारामांनी – ‘ सुखदुःखाच्या प्रसंगी देवाला आठवा’ हीच शिकवण दिली आहे.

संतचरित्र्याने जीवन आंनदी बनते –  संत चरित्राचा अभ्यास केला तर आपली ईशवरावरील श्रद्धा वाढते. संत चरित्र आणि संतांचे विचार अभ्यासल्यामुळे जीवनात प्रभूची उपासना करण्याचे महत्व कळते. त्यामुळे आपल्या अंगी सद्गुण  वाढून जीवन आनंदी होते. पुरुषार्थ व मानवता अंगी वास करते.

संतलिखित ग्रन्थ – मुलांनी संQतचरित्रांसह ग्रन्थ हि वाचावे. यांत ईशव्री चैतन्य असल्याने  ते वाचल्याने ज्ञान वाढते व लाभ होतो.  संतांचे राष्ट्र कार्य, त्यांची साधना, त्याची गुरु सेवा यातून आदर्श नागरिक बनून देशाचा अभिमान वाढवावा. राष्ट्र पुरुष व क्रान्तिकारी यांची चरित्र्ये वाचून व अभ्यासून धर्म व राष्ट्रा विषयी अभिमान वाढतो  व आपल्या हातून राष्ट्र कार्य घडते.

The post बालसंस्कार : संतचरित्रांतून आदर्श appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/balsankar/feed/ 0 24333
आई बदलली? http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/your-mother-has-changed/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/your-mother-has-changed/#respond Thu, 01 Jun 2017 01:51:24 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24328 Your Mother Has changed? What do you think? First teacher, first teacher, first girlfriend, first guide is ‘mother’. Whatever the change, the child’s fondness is the mother. We learn from...

The post आई बदलली? appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Your Mother Has Changed? What do you Think?

Your Mother Has changed? What do you think? First teacher, first teacher, first girlfriend, first guide is ‘mother’. Whatever the change, the child’s fondness is the mother. We learn from mother and follow the each steps she guide us. She never think negative for the children. Today the world has changed and many times we can see the attitude and living of mother also changed. This article is based on worlds changes and Mother.

मुलांची पहिली सहाय्य्क, पहिला गुरु, पहिली शिक्षक, पहिली मैत्रीण, पहिली मार्गदर्शक म्हणजे ‘आई’.  पद्धत कितीही बदलली असेल तरी  मुलांचे भले करणारी म्हणजे आई, तीच मुलाला सारे काही शिकवीत असते, दुसऱयांचा दृष्टिकोन कसाही असो परंतु मुलांचे संगोपन करताना ती आपले प्राण पणाला लावूनच मुलांसाठी जे काही करीत असेल ते तिच्या दृष्टीकोनातून चांगलेच असते, तिच्या भावनेत कधीच मुलांसाठी कटुता नसते. परिस्थिती म्हणजे आज मुलांच्या गरजा आणि आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या पद्धती बदलेल्या असल्या तरी मातृत्व बदललेलं नाही. ते बदलणारही नाही. मुले सुखी राहावे, ते सर्व बाबतींत  उन्नत व्हावे,  हीच तिची भावना असते. त्यांच्या सुखसोयी, हौस पुरविण्याच्या पद्दती बदल्यात त्याच प्रमाणे आईला बदलावे लागले असे म्हणायला हरकत नाही.  कारण काळानेच आज असाबद्दल घडवून आणलेला आहे, त्यानुसार विचार- आचार बदलावेत लागेल. आजची जीवनशैली मुलांची असो वा आईची यात एवढा बदल झाला आहे, त्यानुसार विचारांत बदल घडून आलेला आहे. ! आज आई होताच मुलांच्या अपरोक्ष ती सारे काही विसरून जात नसते.  ती स्वतः चा फिटनेस, करिअर बाबत तितकीच सजग राहण्याच्या प्रयत्नात असते. तसेच कुटुंबात ती कायम, सजग राहण्यासाठी तत्पर असते. हा बदल केवळ सुशिक्षित  किंवा नोकरी वर्गातीलच स्त्रीसाठी नव्हे तर सर्वसामान्य घर गृहस्थी करणारी किंवा शेत मजुरी, मोलमजुरी करणारी स्त्री सुद्धा बदललेली आहे. हा बदल चुकीचा नाही. स्वतः: ला तंदुरुस्त आणि आरोग्यदायी व मॉडेल ठेवणे हे चुकीचे नाही. उत्तम प्रकृती हि दीर्घ जीवनाची गुरुकिल्ली आहे ती सर्वांनाच हवीहवीशी असते.  मात्र स्वत:ला फिट ठेवण्याच्या नादात कुटुंबीयांकडे दुर्लक्ष होऊ नये याकडे विशेष लक्ष ठेवणे हे गरजेचे आहे. ह्यात मातृत्व  व गृहिणी यात विषमता यायला नको.

 कधी कधी विचार प्रकृतीला प्रभावित करतात. सर्व बाबतीत सकारात्मक विचारांचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर, किंवा मुलांच्या संगोपनात आपल्या परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.  मातृत्वात आरोग्य चांगले असेल तेव्हाच तुमचे सौन्दर्य अधिक खुलेल बहुदा त्यामुळेच आजची माता प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी, आनंदी आणि सुखी राहणे गरजेचे आहे आणि तेच व्यक्तिमत्व सकारात्मक परिणाम जीवनशैलीवर घडवत असते.  समाज शास्त्रांच्या मते स्त्रियांच्या ५० ते ६० वर्षे वयाच्या स्त्रियांमध्ये कमालीचे परिवर्तन झाले आहेत. याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर उच्चं-शिक्षण लाभलेले आहे. कुटुंबीय आणि नातलगांचे प्रोत्साहन हि स्त्रीला लाभले यामुळे तिची सजगता वाढली. कुटुंबाला सुशिक्षत करण्यासोबत मर्यादित कुटुंब आणि बहुउद्देशीय जीवनाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. एकविसाव्या शतकात येइपर्यंत महिलांमध्ये अभूतपूर्व बदल घडून आल्याचे समाजशास्त्र मानतात.

आर्थिक स्वयंपूर्णतेमुळे कुटुंबाची पत वाढली. आणि स्वत:चे व्यक्तिमत्व आकर्षक करण्याच्या ईर्षेनेंहि सावध झाली.  आज स्त्रिया घरातील कामांत गढलेल्या असतात.  तेवढ्याच पार्लर मध्ये जाऊन सौन्दर्य वृद्धीचा आनंद घेतात. या सर्व कारणांनी माता अधिक स्टायलिश व आकर्षक आणि पहिल्याहून अधिक तंदुरुस्त झालेली आहे हाच बदल घडलेला आहे.

The post आई बदलली? appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/your-mother-has-changed/feed/ 0 24328
आई-बाबांची महती तेवढीच व सारखीच http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/mother-and-father-both-have-equal-importance/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/mother-and-father-both-have-equal-importance/#respond Thu, 01 Jun 2017 01:16:11 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24322 Mother and Father both Have Equal Importance. : ‘Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava’ This is our culture, Mother is first Guru of the child.  But today we write about only...

The post आई-बाबांची महती तेवढीच व सारखीच appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Mother and Father both Have Equal Importance. : ‘Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava’ This is our culture, Mother is first Guru of the child.  But today we write about only mother and the authors and writers gives the mother the first position and No one praises the father. This article is basically shows the importance of both Mother and Father Equally.

Aai - Wadil ‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ हि आम्हा भारतीयांची संस्कृती, आई हि मुलाचा पहिला गुरु आहे. आई मुलाशी एकरूप होते व मूळ हे आईशी एकरूप होते. नंतर बाळाला ओळख होते ती बाबांची. परंतु आजही  ‘आई थोर तुझे उपकार, आई थोर तुझे उपकार’  असेच म्हटल्या जाते. प्रत्येक श्रेष्ठ महात्मे आपल्या लखणीतुन आईची महती आजही लिखित आहेत. लेखक हे आईला प्रथम स्थान देतात तसेच चित्रकार कुंचल्यातून वात्सल्याची मूर्ती रेखाटतात ती आईची प्रतिमा असते. कथाकार कथेतून आईची महती कथितात व गवई गाण्यातून आईची गीते  गातात. वडिलांची कुणी स्तुती करीतच नाही. लिहिने  वा बोलणे दूरच सर्व घटकांतून वडिलांना दुर्लक्षित केलेले दिसतात. परंतु आईला ‘आईपण’ देणारा पिताच आहे, हे परम सत्य तर कुणीच नाकारू शकत नाही.

   आईची माया हि धरणी पेक्षा भारी आणि वडिलांचे स्थान हे आभाळापेक्षा उंच आहे, जगात कुणीही कुणाला पुढे गेलेला बघू शकत नाही परंतु एक वडीलच आहे कि मुलाला खूप पुढे गेल्याचे पाहण्यास आतुर असतात. त्यात त्यांच्या आंनदाचा पारावार नसतो. त्याच स्नेहल स्वप्न साकारणाऱ्या वडिलांना आपण कधीच विसरू शकत नाही. किशोरावस्थेपासून तर तर आयुष्याचा बराच प्रवास त्याचे  बोट घरून आपण केलेला असतो. आई घर अनुभवते तर वडील जग अनुभवतात. स्वतः जीवनातील खाचखडगे ओलांडून खर्या अर्थाने तेच मार्गदर्शक होत असतात. बाहेरील जगाची, जाण त्यांना आई पेक्षा अधिक असते. व्यवहातील नफा-तोटा ते जास्त जाणतात. त्याची प्रत्येक टप्प्यावर मुलांना जाणीव करून देत असतात. आई-बाप हे घराचे मंदिर बनवितात, याच दोन मूर्ती म्हणजे मुलांचे खरे दैवत होय.

आईचे मन फार मृदू असते, परंतु वडिलांना त्यांचे मन हे वेळाकाळानुसार पाषाणापेक्षा कठोर बनवावे लागते. आई हि कुणा जवळ आपले मन व्यक्त करून दुख: हलके करून घेऊ शकते  परंतु वडील असे करू शकत नाही, प्रत्येकाने अश्रू गाळलेत तर मुलांनी कुणाकडे बघावे हि त्याची कणखर भावना असते. घरातील प्रत्येकाचे सांत्वन करता करता ते स्वतः: दुखणी विरळून टाकतात. दोन्ही वेळ जेवण घालणारी आई लक्षात राहते परंतु संपूर्ण आयुष्याची शिदोरी करणाऱ्या वडिलांचा विसर पडतो.

 वडिलांना कुटुंबातील प्रत्येकाची सारखीच काळजी घ्यावी लागते. प्रत्येक क्षणी सर्वांचे राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य, खान-पेन, विवाह, आणि सर्व सुखसोयी त्यांनाच लक्षात ठेवाव्या लागतात. हे सर्व करता करता ते स्वतः: सुख, हौशी-मौज यांना त्यागतात. कौटुंबिक जीवनातील मोठमोठी वादळे त्यांनाच पेलावी लागतात. आपल्याला त्याचवेळी त्यांची गरज भासते.

Parentingआपण आपल्या जीवनात कधी साध्या गोष्टीवर लक्ष देऊन बघा जेव्हा पायांत काटा रुतला किंवा चालताना ठेच लागली कि ‘आई गं! हेच उच्चार मुखातून बाहेर पडतात. परंतु जेव्हा कधी रस्त्याने जाताना एखादा ट्रक आपल्या जवळून गेला किंवा एखादे वेळी मोठा साप आपल्या जवळून निघून गेला तेव्हा आपल्या मुखातून ‘बाप रे ! हेच उच्चार निघतात याचे कारण म्हणजे हे मोठे संकट असतात.  तेव्हा लक्षात घ्या, मोठे संकटाचे वेळी आपल्याला बापच आठवतो. हे नैसर्गिक आहे.

आई हे घराचे नियम आहे तर वडील हे नेतृत्व होय. आई हे मायेचा गोडवा तर वडील हे गोडव्याची सुंदर चव होय. म्हणून जीवनातील दोघांचे तुल्य बळ हे मुलामुलींना सारखेच असतात. त्यांचे कार्य हे सारखेच असते. एक मायेचा वत्सल वृक्ष तर दुसरा या वृक्षाला फुलविणारा कर्तव्यनिष्ठ  करुणामय सागर होय. म्हणून जेवढी महती आईची तेवढीच महती वडिलांची मानावी. या दोघांचे ऋण आपण  कधीच फेडू शकत नाही.  या दोघांचे पूजन म्हणजे गणरायाने आई व पित्याला घातलेली प्रदक्षिणा होय.  मात्र वडिलांच्या पडत्या काळात किंवा वृद्धावस्थेत त्यांच्या आधाराची काठी बनून त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य्य करणे आमचे प्रथम कर्तव्य नाही काय?

 परंतु आम्ही आजच्या काळात वेगळेच स्वरूप बघत आहोत, मुले कमावती झाली कि आई-वडिलांना आपल्या जवळ ठेवण्यास तयारच नसतो. तर त्यांना वृद्धा श्रमाची वाट दाखवितात. किती हा नीचपणा स्वतः: सुशिक्षित सुसंस्कृत समजणारी मुले  अशी वागायला लागतात.  वेळ आल्यास ‘हे आमचे सालदार’  अशी ओळख करून द्यायला मागे-पुढे बघत नाहीत. यास काय म्हणावे? जे आपले खरे दैवत आहे त्यांना विसरून कसे चालेल, त्यांच्या कर्तबगारीने तुम्हाला हे वैभव प्राप्त झाले आहेत हे विसरू नका. याची जाणीव मनात ठेवून त्यांच्याशी सुसंस्कृत व्यवहार ठेवा. त्यानेच तुमची इज्जत व सम्मान वाढणार आहे. जे मुले म्हातारपणात आई-वडिलांची हेळसांड करतात त्यांची काहीच इज्जत नसते. त्यांची सदा निंदाच होत असते.

The post आई-बाबांची महती तेवढीच व सारखीच appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/06/mother-and-father-both-have-equal-importance/feed/ 0 24322
मुरांबा – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/murambamarathi-movie/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/murambamarathi-movie/#respond Wed, 17 May 2017 07:33:39 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24307 Muramba (2017)– Marathi Movie :(मुरंबा) Muramba is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Ranjit Gugle, Anish Joag, Nitin Vaidya, Ninad Vaidya and directed by Varun Narvekar ....

The post मुरांबा – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Muramba (2017)– Marathi Movie :(मुरंबा)

Muramba is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Ranjit Gugle, Anish Joag, Nitin Vaidya, Ninad Vaidya and directed by Varun Narvekar . Muramba produced in the banner Dashami Studioz, HUGE Productions, Pratisaad Productions. Amey Wagh, Mithila Palkar, Sachin Khedekar, Chinmayee Sumeet. Story is written by Varun Narvekar .

 

Muramba-Marathi-Movie-Amey-Wagh-Mithila-Palkar

 • Movie : Muramba (2017)
 • चित्रपट : मुरांबा
 • Producer : Ranjit Gugle, Anish Joag, Nitin Vaidya, Ninad Vaidya
 • निर्माते : रणजित  गुगळे , अनिष्ट  जोग , नितीन  वैद्य , निनाद  वैद्य
 • Director : Varun Narvekar
 • दिग्दर्शक : वरून  नार्वेकर
 • Studio : Dashami Studioz, HUGE Productions, Pratisaad Productions
 • स्टुडिओ : दशमी  स्टुडिओज , हुंगे  प्रोडूकशन्स , प्रतिसाद  प्रोडूकशन्स 
 • Star Cast : Amey Wagh, Mithila Palkar, Sachin Khedekar, Chinmayee Sumeet
 • कलाकार : अमेय  वाघ , मिथिला  पालकर , सचिन  खेडेकर , चिन्मयी  सुमीत 
 •  Dialogues : NA
 •  संवाद : –
 • Music : Hrishikesh, Saurabh, Jasraj
 • संगीत : ह्रिषीकेश , सौरभ , जसराज
 • Story : Varun Narvekar
 • कथा : वरून  नार्वेकर
 • Background Score : Vishal Mishra
 • बॅकग्राऊंड स्कोर :विशाल  मिश्रा
 • Lyrics :Vaibhav Joshi
 • बोल :  – वैभव  जोशी 
 • Cinematography  :   Milind Jog
 • सिनेमॅटोग्राफी : मिलिंद  जोग 
 • Editor : Vishal Bate
 • संपादक : विशाल  बाटे
 • Art Director :  Siddarth Tatooskar
 • कला दिग्दर्शक : सिद्धार्थ तातूस्कर 
 • Makeup : Rajesh Kubal
 • मेकअप : राजेश  कुबल 
 • Costumes :  Kalyani Kulkarni – Gugle
 • पोशाख : कल्याणी  कुलकर्णी  – गुगळे
 • Associate-producer :  Kaustubh Dhamane,  Ameya Patil
 • असोसिएट-प्रोड्युसर: कौस्तुभ धामणे, अमेया पाटील
 • Release Date : 2nd June 2017
 • प्रदर्शन दिनांक :  २  जून  २०१७

Muramba Movie Poster


Muramba-Teaser-Poster Muramba-Marathi-Movie-Amey-Wagh-Mithila-Palkar (1) Muramba-Marathi-movie-First-Look-Poster

Muramba Movie Trailer


The post मुरांबा – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/murambamarathi-movie/feed/ 0 24307
मकर संक्रांत http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankrant/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankrant/#respond Tue, 16 May 2017 07:53:18 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24299 Makar Sankranti is maharashtrian festival.Black clothes are given importance during the makar sankranti. Because black clothes absorb heat. Therefore, black saris are worn during makar sankranti. This festival has special...

The post मकर संक्रांत appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
shutterstock_345656741

Makar Sankranti is maharashtrian festival.Black clothes are given importance during the makar sankranti. Because black clothes absorb heat. Therefore, black saris are worn during makar sankranti. This festival has special significance for newlyweds.

** मकर संक्रांत
संक्रातिच्या वेळी काळ्या वस्त्रांना महत्व दिले जाते.कारण काळी वस्त्रे उष्णता शोषून घेतात. म्हणून काळ्या साड्या काळी वस्त्रे बाजारात संक्रातिच्या वेळी भरपूर असतात. नवंविवाहित मुलींसाठी या सणाचे विशेष महत्व आहे. लग्ना नंतरच्या प्रथम संक्रान्तिला नवविवाहितेला काळ्या रंगाचे वस्त्र खरेदी केली जाते. तसेच त्यांच्यासाठी हलव्याचे दागिने घालतात व सुवासिनींना हळदी-कुंकू साठी बोलवितांत.त्यांना तिळगुळ- हलवा – नास्ता व वाणात उपयुक्त अशी छोटी भेटवस्तू म्हणून देतात. संस्कृतिक दृष्ट्या या सणाला फार महत्व आहे. लोक हि ऐकमेकांना तीळ-गुळ हातावर देऊन ” तिळगुळ घ्या व गोडगोड बोला’ असे म्हणतात. आपले आपापसातले भांडण किंवा गैरसमज, वैरत्व दूर करून पुन्हा स्नेहाचे,व सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्या करिता हि फार मोठी संधी असते. आपसातील विध्द्लेले नाते किंवा संबन्ध अधिक दृढ होतात. लहान मुलांची ‘ बोरनहाण’ (लूट) करतात त्यांना नवीन कपडे हलव्याचे दागिने घालून पाटावर बसवून त्यांच्यावर सुका खाऊचा वर्षाव करतात, घेतील व सभोवतालची बालगोपाळ बोलावून तो वर्षाव केलेला खाऊ आपल्याला मिळावा म्हणून हात उंचावून घेण्याचा प्रयत्न करतात. गोळा करून त्याचा आनंद घेतात.

 

The post मकर संक्रांत appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankrant/feed/ 0 24299
F.U.-फ्रेंडशिप अनलिमिटेड http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/fu-friendship-unlimited/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/fu-friendship-unlimited/#comments Tue, 16 May 2017 07:15:43 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24289 F.U. – Friendship Unlimited (2017)– Marathi Movie : FU-Friendship Unlimited is upcoming drama movie in marathi film industry produced and directed by Mahesh Manjrekar . FU-Friendship Unlimited produced in the...

The post F.U.-फ्रेंडशिप अनलिमिटेड appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
F.U. – Friendship Unlimited (2017)– Marathi Movie :

FU-Friendship Unlimited is upcoming drama movie in marathi film industry produced and directed by Mahesh Manjrekar . FU-Friendship Unlimited produced in the banner of Cut2Cut Movies, Mahesh Majrekar Movies. Aakash Thosar, Satya Manjrekar, Shubham Kirodian, Mayuresh Pem, Pawandeep, Vaidehi Parshurami , Sanskruti Balgude, Isha Koppikar, Boman Irani, Mahesh Manjrekar, Medha Manjrekar, Chetan Hansraj, Kashmira Shah, Anand Ingle, Bharti Achrekar, Madhav Deochake, Sharad Ponkshe, Sachin Khedekar, Ashwini Ekbote, Radhika Vidyasagar this are star-cast of the movie.  Story is written by Anand Abhijeet deshpande . The dialogues of this film is written by  Gaurav patki.FU-Marathi-Movie-Aakash-Thosar

 • Movie : F.U. – Friendship Unlimited (2017)
 • चित्रपट : फ्रेन्डशिप अनलिमिटेड
 • Producer : Mahesh Majrekar
 • निर्माते :  महेश मांजरेकर
 • Director : Mahesh Majrekar
 • दिग्दर्शक : महेश  मांजरेकर
 • Studio : Cut2Cut Movies, Mahesh Majrekar Movies
 • स्टुडिओ : कट २ कट मुव्हीज महेश मांजरेकर मुव्हीज
 • Star Cast : Aakash Thosar, Satya Manjrekar, Shubham Kirodian, Mayuresh Pem, Pawandeep, Vaidehi Parshurami , Sanskruti Balgude, Isha Koppikar, Boman Irani, Mahesh Manjrekar, Medha Manjrekar, Chetan Hansraj, Kashmira Shah, Anand Ingle, Bharti Achrekar, Madhav Deochake, Sharad Ponkshe, Sachin Khedekar, Ashwini Ekbote, Radhika Vidyasagar
 • कलाकार : आकाश  ठोसर , सत्य  मांजरेक r, शुभम  किरोडीण , मयुरेश  पेम , पेवंदीप , वैदेही  परशुरामी  , संस्कृती बालगुडे, इशा कोप्पीकर , बोमन  इराणी , महेश  मांजरेकर , मेधा  मांजरेकर , चेतन  हंसराज , काश्मीर  शाह , आनंद  इंगळे , भरती  आचरेकर , माधव  देवचके , शरद  पोंक्षे , सचिन  खेडेकर , अश्विनी  एकबोटे , राधिका  विद्यासागर
 • Screenplay & Dialogues : Mahesh Manjrekar & Abhijeet Deshpande
 •  पटकथा व संवाद :  महेश  मांजरेकर  & अभिजीत  देशपांडे 
 • Dialogues (Marathi) :Gaurav patki
 •  संवाद  (मराठी ) : गौरव  पत्की 
 • Music : Vishal Mishra & Sameer Saptiskar
 • संगीतविशाल  मिश्रा  व  समीर  साप्तीस्कर
 • Background Score : Vishal Mishra
 • बॅकग्राऊंड स्कोर :विशाल  मिश्रा
 • Lyrics : NA
 • बोल :  – 
 • Cinematography (DOP) :  Karan Rawat
 • सिनेमॅटोग्राफी(डी.पी .ओ) : करण  रावत
 • Editor : Satish Patil
 • संपादक : सतीश  पाटील
 • Art Director :  Siddharth Tatooskar, Bhakti Tatooskar
 • कला दिग्दर्शक : सिद्धार्थ तातूस्कर ,भक्ती तातूस्कर
 • Action Director : Pradyumna Kumar (Pk)
 • क्रिया : प्रद्युम्न  कुमार
 • Choreographer : Arvind Thakur,  Sujeet Kumar,  Pravin Bhosle,  Rajesh Bidwe  &  Umesh Jadhav
 • कोरिओग्राफर : अरविंद  ठाकूर , सुजीत  कुमार , प्रवीण  भोसले , राजेश  बिडवे  आणि   उमेश  जाधव 
 • Makeup : Mahesh Barate
 • मेकअप : महेश बाराते
 • Costumes :  Laxman Gollar
 • पोशाख : लक्ष्मण  गोल्लार
 • Vfx & Titles : Yunus Bukhari
 • विफएक्स आणि  टायटल : युनूस  बुखारी
 • D.I Colourist  : Nirmal
 • डि आय  कलरिस्ट : निर्मल
 • Pro : Lead Media & Publicity
 • प्रो : लीड मीडिया आणि पब्लिसिटी
 • Genre : Musical
 • शैली : संगीत
 • Release Date : 2nd June 2017
 • प्रदर्शन दिनांक :  २  जून  २०१७

F.U. – Friendship Unlimited Movie Poster


FU-Marathi-Movie-Aakash-Thosar-200x200 FU-Friendship-Unlimited-Marathi-Movie-Poster-Akash-Thosar-200x200

F.U. – Friendship Unlimited  Movie Trailer


The post F.U.-फ्रेंडशिप अनलिमिटेड appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/fu-friendship-unlimited/feed/ 3 24289
मनाची शांती http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/manachishanti/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/manachishanti/#respond Mon, 15 May 2017 07:49:01 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24280 Society means group of humans and every human having problems in their life and its only reason is mental stress or emotional disturbance not only in the society, country but...

The post मनाची शांती appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
SilenceSociety means group of humans and every human having problems in their life and its only reason is mental stress or emotional disturbance not only in the society, country but also in the home quarrel between the husband-wife, between the siblings etc and due to this mental stress causes Physical Disease, Restlessness, Insomnia, Suicide. In this situation of stress the humans can lost his mental balance and emotional peace and took harsh decision.

** मनाची शांती आणि समाज कल्याणचा सर्व श्रेष्ठ उपाय — योग
समाज म्हणजेच मानव समूह आणि आज प्रत्येकास काही ना काही समस्यां जरूर आहे, परंतु त्याचे कारण एकच म्हणजे मनातील तणाव ( mental tension ) अथवा भावावेश (emotional disturbance ) समाज ,देश नव्हे तर घरात सुद्धा कितीतरी गोष्टीवर तणाव होऊन पती-पत्नीतील भांडणे, प्रॉपर्टी साठी भावाभावातील भांडणे, घरमालक- किरायदारातील भांडणे अनेक प्रकारच्या मानसिक तणावा पासून शारीरिक रोग, बेचैनी आणि अनिद्रा, आत्महत्या अशी स्थिती तयार होते. या तणावाच्या स्थितीत मनुष्य आपले मानसिक संतुलन तशीच भावनात्मक शांती हरवून बसतो व मनुष्य चुकीचा निष्कर्षावर पोचतो.
** मनुष्याच्या मनाला शांती देणे हि सर्वात मोठी सेवा आहे.
मनुष्य एक मननशील प्राणी आहे. त्यात दूरदर्शिता, धैर्य व बुद्धी चे प्राबल्य आहे. करिता त्याला अनुशासन प्रिय, चिंतनशील, मदतगार असणे आवश्यक आहे. मानवी मनाला शांत, शुद्ध, व संतुलित बनविण्याचे कार्य म्हणजे उच्चं कार्य होय. आणि असाच समाज निर्माण करणे या साठी झटणे यात किती महानता होय. व्यवहारातील मूळ स्थान म्हणजे प्रेम, शांती, धैर्य, संतोष, द्या आणि त्याग हे गुण मनुष्याने आत्मसात केले तरच तो सर्व समस्यांतून मुक्त होऊ शकतो, यासाठी एक समाज-सेवक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपायाने प्रयास करीत आहे.
** मन अशांत का होते ?
मनुष्याच्या नात्यात विषमता येणे. पारिवारीकच नव्हे तर आणिक काही व्यवसायिक संबंध, तर मैत्रीचे संबंध त्यावर सुद्धा मानसिक स्थिती अवलंबुन असते. घरातील व्यक्तींचे तणावपूर्वक वागणे तसेच आर्थिक स्थिती ठीक न होण्याच्या अडचणी इत्यादी बरीच कारणे आहेत मन अशांत होण्याचे.
मानव अन्य जीव-प्राण्यांपेक्षा वेगळा असा धर्मजीवी, सांस्कृतिक, व राजनैतिक प्राणी आहे तेव्हा दुसर्या सोबत धार्मिक, सांस्कृतिक, व राजनीतिक संबंध सुद्धा असतात, तेव्हा भाषा, जाती यातही त्याला लगाव असतोच. तेव्हा सर्वा सोबत त्याचा व्यवहार कसा आहे यावर सुद्धा मानसिक स्थिती निर्भर असते. त्याच्या स्वभावाचा यां सर्व गोष्टींवर प्रभाव पडत असतो.
** संबंध व नाते टिकविणे याचे काही नियम
मनुष्य आपल्या जीवनात विशेष करून या चार बाबींवर लक्ष करावे. १) गुण चिंतन( स्वभाव )
२) धैर्य ३) मैत्री भाव . ४) समाधान ( संतोष )

**
१) गुण-चिंतन ….. दोष दर्शन — नाही — गुण दर्शन
एक मनुष्य दुसर्या मनुष्याच्या संगतीने बिघडने हि परिस्थिती तेव्हाच येते जेव्हा त्याचे लक्ष दुसर्याच्या अवगुणा कडेच जाते. त्याच्या अवगुणांवर तो उत्तेजित होतो व त्याचा तिरस्कार करतो. तेव्हा त्याच्या मनाची प्रसन्नता नाहीशी होते. व्यक्ती बद्दल कटुता निर्माण होते, व त्याबद्दल वैर -पूर्ण आणि व्यवहार स्नेह सुद्धा मिटतो. परंतु मनुष्याने हे समजून घेतले पाहिजे कि प्रत्येक मनुष्यात काही ना काही अवगुण आहेतच, निर्दोष मनुष्य कुणीही नाही, पण हे इतकेच सत्य आहे कि प्रत्येकात काही सद्गुण हि असतात तेव्हा मनुष्याने प्रत्येक व्यक्ती मधील सद्गुणांवर आकर्षित झाले व त्याचेच अवलोकन केले तर मनुष्याला कुठल्याही व्यक्ती कडून बाधा होणार नाही. व प्रत्येकाशी स्नेह वाढेल आणि कटुता निर्माण होणार नाही. मनुष्याने आपल्यातील अवगुणा कडे विशेष लक्ष करून त्यांना दूर केले पाहिजे, अवगुण हे अग्नी स्वरूप आहे ते मनाला जाळतात, बुद्धीहीन बनवितात म्हणून महानता यातच आहे कि दुसऱ्यानं सोबत प्रेमपूर्वक व्यवहार ठेवून त्याच्या अवगुणांना मनातून काढून टाकावे. यालाच गुण-दर्शन म्हणतात. मनाला गुणयुक्त संस्कार द्यावे तेव्हाच जीवनात आनंद भरभरून राहील.

२) धैर्य – बऱ्याच वेळा मनुष्य धैर्य गमावून बसल्यास आपले संबंध बिधडवण्यास कारणीभूत ठरतो. अशा परिस्थितीत तो कुणास हि वेडे वाकडे बोल बोलून वाईट निर्णयावर पोचतो. कधी कुणाची मानहानी अथवा तनहानी करून बसतो.अत: धैर्य एक उच्च्तम मानवीय गुण आहे. तो मानसिक संतुलन टिकविण्यास अतिउत्तम अशी एक औषधी आहे.
३ ) मैत्री भाव – मनुष्य दुसर्याचे गुण गाणं, किंवा स्तुती करतो आणि धैर्य-पूर्ण व्यवहार सुद्धा तेव्हाच करतो जेव्हा ज्यांच्या प्रति त्याच्यात मैत्री पूर्ण भाव बनलेला असतो. मूळ कारण म्हणजे सर्वांना आपले मानणे किंवा आपण सर्व एकाच प्रभु ची लेकरे आहोत असे मानून सर्वांची मैत्री पूर्ण, सदभावना ठेवून व्यवहार केले पाहिजे. आपल्याच घरी एखादी अशी व्यक्ती अवगुणी, किंवा अशक्त असते तेव्हा आपण त्याचे अवगुण सहन करतो, किंवा त्यांना आपले म्हणून मदत करतोच तीच सहिष्णुता आपण दुसर्याप्रति बाळगून व्यवहार केले तर जीवन अगदी सोपे होईल.
४) संतोष – प्रकृतीतून आपल्याला जे काही प्राप्त होत आहे त्यात संतुष्ट असले पाहिजे. तेच आपल्या कर्माची फळ प्राप्ती समजली पाहिजे, आपल्या सामर्थ्यात जेवढी मिळकत आहे तेच आपले आहे असे समजून समाधानी असावे. मनुष्याला कुठल्याही गोष्टीची अति तुष्णा नसावी. ती मनुष्याचा सयंम तोडून चुकीच्या मार्गाला पोचविते. जीवनात अशांती निर्माण केले. म्हणून मनुष्यासाठी संतोष हि सर्वोत्तम गुण औषधी आहे.
……………………………………………………………………………………………………………………….
** मनुष्यातील भूल – चूक
* मनुष्य ईशवरा पासून दूर जातो आणि मनुष्याच्या मनाचा किंवा आत्म्याचा संबंध भगवंता पासून तुटतो, तेव्हाच त्याचे नाते संबंध, मैत्री यात अभाव यायला लागतात आणि त्याचे जीवन ओसाड बनते. मनुष्यातील सद्गुण, धैर्य, संतोष, गुणचिंतन हे सर्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्याला सर्वात प्रथम प्रभु चिंतन करणे आवश्यक आहे. प्रभु चिंतनातूनच त्याला संतोष, धैर्य प्राप्त होऊनच त्याचे सर्व नाती, संबंध टिकवून राहील व जीवनात आंनद, शांती मिळेल.
* योग – समाज कल्याणचा एक मात्र उपाय
मानसिक तणाव किंवा मनाची शांती प्राप्त करण्याकरिता तसेच समाजातील समस्यां दूर करण्या करिता एकमात्र उपाय म्हणजे योग हाच आहे. पारंपारिक संबंध, स्नेह, सहयोग, त्याग आणि सहिष्णुता मनुष्याच्या जीवनात येण्या करिता प्रत्येकाने योग क्रिया, योग साधना हि केलीच पाहिजे. योग चा अर्थ म्हणजे मानवाचे प्रभु शी नाते व मनुष्याचे मनुष्याशी नाते जोडणे हाच आहे.

 

The post मनाची शांती appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/manachishanti/feed/ 0 24280
मकरसंक्रात http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankranti-festival/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankranti-festival/#respond Sun, 14 May 2017 07:53:09 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24277 Makar Sankranti refers both to a specific solar day in the Hindu calendar and a Hindu festival in reverence to deity Surya that is observed in January every year. Every...

The post मकरसंक्रात appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Makar Sankranti refers both to a specific solar day in the Hindu calendar and a Hindu festival in reverence to deity Surya that is observed in January every year. Every year we celebrate Makarsankranti on 14th January or some year on 15th January depending on the Nakashatra position. This article you will to know why we celebrate Makarsankranti Festival.

makar sakranti festival

सूर्य एका राशीतून दुसर्या राशीत जाणे यालाच ‘संक्रमण’ म्हणतात.  आणि मकर राशीत सूर्य जाणे म्हणजेच ‘मकरसंक्रान्त’ म्हणतात.  ज्या दिवशी सूर्य धन राशीतून मकर राशीत जातो त्या संक्रमणाच्या दिवशी  दर वर्षी हिंदू लोक ‘संक्रांत’ हा सण साजरा करतात. हा सण पौष महिन्यात येतो.  हिंदू लोकांचे सण हे चन्द्रवर्शानुसार असल्याने  सध्या वापरल्या जाणार्या इंग्रजी कॅलेंडर नुसार हिंदूंचा सण हा विशिष्ट तारखेलाच येईल असे नसते. याला एकमेव अपवाद म्हणजे संक्रात मात्र संक्रात हा सण प्रत्येक वर्षी जानेवारी महिन्याच्या १४ तारखेला साजरा करण्यात येतो.  या वेळी सूर्याचे दक्षिणायन संपूण उत्तरायण सुरु होते. दिवस हळूहळू मोठा होऊ लागतो.  या वेळी थन्डी असते, त्यामुळे शरीराला जास्त उष्मांक देणारे तीळ व गुळ या पदार्थांना या दिवशी फार महत्व असते. सूर्याला व देवांना तिळगुळाचा नैवद्य दाखविला जातो.  सुवासिनी या दिवशी सवाष्णीला सुगडाचा वसा देतात.

सुगडाचा वसा म्हणजे लहान  मडक्यातून, गव्हाच्या ओंब्या, गाजर, उसाचे तुकडे, बोर, हरभर्याचे घाटे, तिळगुळाच्या वड्या हलवा, असे पदार्थ  घालून त्या मडक्यांना  हळदी कुंकू लावून लावून ती सुवासिनीला देतात.  भारत हा शेती प्रधान देश आहे. शेतकरी आपल्या शेतात पिकलेल्या भाज्या -धान्य वै. देवाण घेवाण व्हावी हाच उद्देश या सुगड्याच्या वाणाचा असावा. संक्रान्तिला जेवणात गुळाची पोळी वै मिष्ठान्न करण्याची पद्धत आहे

The post मकरसंक्रात appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/makar-sankranti-festival/feed/ 0 24277
ओली कि सुकी – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/oli-ki-suki-marathi-chitrapat/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/oli-ki-suki-marathi-chitrapat/#respond Fri, 12 May 2017 08:31:34 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24270 Oli Ki Suki (2017)– Marathi Movie : Oli Ki Suki is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Vaibhav Uttamrao Joshi and directed by Anand Dilip Gokhale. Oli...

The post ओली कि सुकी – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Oli Ki Suki (2017)– Marathi Movie :

Oli Ki Suki is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Vaibhav Uttamrao Joshi and directed by Anand Dilip Gokhale. Oli Ki Suki produced in the banner of Cut2Cut Movies, Mahesh Majrekar Movies.Tejashree Pradhan, Sanjay Khapare, Bhargavi Chirmule, Sharvari Lokhare, Suhas Shirsat, Varsha Usgaonkar , Subodh Bhave this are star-cast of the movie.  Story is written by Anand Dilip Gokhale . The dialogues of this film is written by  Archana Dixit Apte, Abhaysinh Jadhav, Tejpal Wagh.

Oli ki Suki

 • Movie : Oli Ki Suki (2017)
 • चित्रपट : ओली कि सुकी
 • Producer : Vaibhav Uttamrao Joshi
 • निर्माते : वैभव उत्तमराव जोशी
 • Director : Anand Dilip Gokhale
 • दिग्दर्शक : आनंद दिलीप गोखले 
 • Studio : Cut2Cut Movies, Mahesh Majrekar Movies
 • स्टुडिओ : कट २ कट मुव्हीज महेश मांजरेकर मुव्हीज
 • Star Cast : Tejashree Pradhan, Sanjay Khapare, Bhargavi Chirmule, Sharvari Lokhare, Suhas Shirsat, Varsha Usgaonkar , Subodh Bhave
 • कलाकार : तेजश्री प्रधान, संजय खापरे, भार्गवी चिरमुले, शर्वरी लोखरे, सुहास शिरसाट, वर्षा उसगावकर, सुबोध भावे
 • Story & Screenplay: Anand Dilip Gokhale
 • कथा व स्क्रीनप्ले : आनंद दिलीप गोखले 
 • Music : Mayuresh Madhav Joshi
 • संगीतमयुरेश माधव जोशी 
 • Background Score : Narendra Bhide
 • बॅकग्राऊंड स्कोर : नरेंद्र भिडे 
 • Sound Designer : Kartik Kulkarni, Aditya Yadav
 • ध्वनी डिझायनर : कार्तिक कुलकर्णी, आदित्य यादव 
 • Lyrics : Mayuresh Madhav Joshi
 • बोल :  मयुरेश माधव जोशी 
 • Cinematography (DOP) :  Yogesh Prabhakar Rajguru
 • सिनेमॅटोग्राफी(डी.पी .ओ) : योगेश प्रभाकर राजगुरू 
 • Editor : Sanket Jyoti Arvind
 • संपादक : संकेत ज्योती अरविंद 
 • Art Director : Siddharth Tatooskar, Bhakti Tatooskar
 • कला दिग्दर्शक : सिद्धार्थ तातूस्कर ,भक्ती तातूस्कर
 • Action : Kaushal Mozes, Azaz S. Shaikh
 • क्रिया : कौशल मोझेस, अझाझ स. शेख
 • Makeup : Mahesh Barate
 • मेकअप : महेश बाराते
 • Costumes :  Chandrakant Sonawane
 • पोशाख : चंद्रकांत सोनावणे 
 • Vfx Chetan Deshmukh Animation Studio
 • विफएक्स :चेतन देशमुख ऍनिमेशन स्टुडिओ   
 • Pro : Lead Media & Publicity
 • प्रो : लीड मीडिया आणि पब्लिसिटी
 • Genre :  Drama
 • शैली : नाटक
 • Release Date : 26th May 2017
 • प्रदर्शन दिनांक : २६ मे  २०१७

Oli Ki Suki Movie Poster


Oli ki Suki Oli ki Suki Oli ki Suki

Oli Ki Suki Movie Trailer


The post ओली कि सुकी – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/oli-ki-suki-marathi-chitrapat/feed/ 0 24270
आजची स्त्री आणि समस्यां http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/todays-women-and-problems/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/todays-women-and-problems/#respond Thu, 11 May 2017 02:28:09 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24235 Today, there are many problems of women, since ancient times everyone knows that the world is being built on the sanctity of women, that is what is happening today. The...

The post आजची स्त्री आणि समस्यां appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
todays-women-and-problemsToday, there are many problems of women, since ancient times everyone knows that the world is being built on the sanctity of women, that is what is happening today. The world does not condemn the man, though he treats wrongly anybody. But the theory of impurity does not even have the right to go near a woman. Just as the leaves shines on the tree, same like the woman beautifies man. This article is based on  the women and there problem in this world.

आज स्त्रियांच्या समस्यां अनेकानेक आहेत, प्राचीन काळा पासूनच स्त्रीच्या पावित्र्यावर संसाराची उभारणी होत असते हे सर्वांनाच माहीत आहे, आजही तेच होत आहे. पुरुष कसाही वागला तरी जग त्याची निंदा करीत नाही. पण अपवित्रपणाच्या सावलीला सुद्धा स्त्रीच्या जवळून जाण्याचा  अधिकार नसल्याचे सिद्धांत आहे. ज्याप्रमाणे वृक्षाला पालवीने शोभा येते, शिखराला त्याच कळस शोभा आणतो, त्याच प्रमाणे स्त्री हि मनुष्याला शोभिवंत करिते. प्राचीन काळा पासून आपण पाहात आहोत स्त्री हि फक्त शृंगाराची पुतळी नसून शक्तिमान व पराक्रमाची स्फूर्ती आहे. पावित्र्याची जननी आहे.  स्त्री हि एक अनमोल रत्न आहे ती पुरुषाला पुरुष बनविते, ज्या प्रमाणे हिरा, मोती, रत्न, ह्यांना सोन्याच्या कोंदणीची अपेक्षा असते त्याच प्रमाणे स्त्रीला आश्रयाशिवाय जगताच येत नाही. जीवन पावित्र्याच्या मार्गाने नेण्यासाठी तिला पुरुष्याची गरज असते. संसार सुरळीत करण्यासाठी दोघांनाही एकमेकांची आवश्यकता असते. म्हणून पुरुष वर्गाने तिचा सन्मान राखायलाच पाहिजे. ती कुटुंब घडविते ती समाज घडविते. पुरुष कितीही उंचच असला तरी तो दुसर्या जीवास जन्म देऊ शकत नाही त्यासाठी निसर्गाने तिची निर्मिती करून त्या प्रमाणे योजना केलेली आहे. अशा या विश्वाच्या जननीस पुरुष जातीने बलात्कारासारखे अन्याय करणे बरे नव्हे.

आज ती जननीचे नव्हे तर प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषयांप्रमाणे कर्तव्येही बजावत आहे. शासन महिला ‘सशक्ती करणावर’ कितीतरी व्याख्यान, कार्यशाळा, शिबिरे राबवितात तसेच महिला आरोग्य सेवा, महिला आरक्षण, महिला स्त्रीभ्रूण हत्या  अशा अनेक योजनांवर सरकार चर्चाही करितात. लोकसंख्येच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या अर्धी आहे. परंतु आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत समाजात माणुसकीच्या दृष्टीने स्त्रियांच्या अत्याचारावर अजिबात विचार झाल्या सारखे वाटत नाही. आरोग्य, व्यक्तिमत्व, विकास याबाबतीत त्यांना सतत मागेच टाकण्यात येते.

स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी योजनां अमलात आल्या प्रगती झाली, विकासाची शृंखला प्रत्येकाच्या दरात उभी राहिली. तरीही फरक जाणवतो एकीकडे शहारांतून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक हव्यास असणारी स्त्री तर दुसरीकडे दारिद्र्य रेषेखाली जगणारी अनेक प्रकारच्या कौटुंबिक, सामाजिक बंधनाने जखडलेली पुरुषप्रधान संस्कृतीत दुय्य्म स्थानावर असणारी आणि अन्याय, अत्याचा, हिंसाचार, बलात्कार यामुळे जगण्याची उम्मीद हरवून बसलेली अबला दिसते आहे. यासाठी समनव्यय साधून योजनाबद्ध प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

जगातील एकूण कामांपैकी शहरीय असो वा ग्रामीण दोन त्रितीयांश कामे महिला करतात. परंतु त्यांची प्राप्ती एकूण उत्पादनात एक दशांश असते. भावी पिढीला घडविण्यासाठी आई म्हणून तिचीच भूमिका महत्वाची आहे तरी मग तीच अशिक्षित, दुर्बल, अन्यायग्रस्त, आणि कमजोर राहिली तर कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा विकास कसा होणार?  जगातल्या किंवा घरातल्या म्हणा वैयक्तित संपत्तीत तिचा वाटा कमीच असतो, तेव्हा दरिद्रीत राहून तिने घरातही सर्वांचा विकास कसा काय करावा? कुटुंबाच्या ख़ुशीसाठी ती कितीतरी अडचणींचा सामना करते, शारीरिक, मानसिक, व आर्थिक झिजत असते हे तिचे तिलाच कळते, सामान्य गोष्ट सांगायची ती कि सर्वसामान्य घरातील स्त्रीची पुरुषांची आर्थिक आवक किती असेल तरी पुरुषाचा व्यवहार म्हणजे तो बाहेर आपल्या व्यसनात कितीतरी पैसा उधळतो मात्र घरात स्त्रीला आर्थिक ओढाताण करण्याकरिता शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावेच लागते. त्यात तिची मुलावरी  व पती वरील ममता, प्रेम सामावलेले असते. पुरुष खोटे बोलून आपल्या सुखासाठी व्यसनासाठी पैसा व्यर्थ घालवू शकतो. परंतु स्त्री हि आपल्या कुटुंबासाठी सारख्या अडचणी सहन करीत असते. घरंदाज व सामान्य स्त्री हीच आपल्या आवडी-निवडींना मागे सारून आपल्या सुखाची व वेळ आली तर आरोग्याची सुद्धा पर्वा न करता कुटुंबासाठी सारखी झटत असते.

स्त्री वरील कितीतरी अत्याचार सामोरी आले गुन्हेगाराला कायद्याच्या चोकटीत फसविले परंतु अजूनही अत्याचारा चा पाऊस कमी होत नाही. हा तुम्हा, आम्हा सर्वांचाच प्रश्न आहे. यासाठी प्रत्येक महिला जागरूक असायला पाहिजे. आज गर्भजल चाचणी करून सर्रास मुलीचा जन्म नाकारल्या जात आहे. रुपया कमविण्यासाठी कानून बाजूला सारून प्रतिष्ठीत डॉ. गर्भजल चाचणी करायला तयार होतात. आणि त्यातूनही पळवाटा काढतात. त्यांना चांगलाच चोप देणे गरजेचे आहे.

आज हुंडा बळी मुळे मुलीचा जन्म म्हणजे खर्चाची बाब समजणारे आई-वडील आहेत. असा हा नकारात्मक विचार करून चालणार नाही त्यापेक्षा हुंडा मागणाऱ्या मुलां सोबत आमच्या मुली लग्नच करणार नाही, असा सकारात्मक विचार मनात ठेवून मुलीला जन्माला घालणे योग्य नाही का?  एकदा हि टोकाची भूमिका ठेवून हसत हसत मुलीला जन्म द्यावा. तिच्या जन्माचे स्वागत व्हावे. तेव्हा किती दिवस , वर्षे लागणार हा हुंडा बळी मिटण्यास ?

 

The post आजची स्त्री आणि समस्यां appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/todays-women-and-problems/feed/ 0 24235
Marathi Suvichar Month May 2017 http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/marathi-suvichar-month-may-2017/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/marathi-suvichar-month-may-2017/#respond Mon, 01 May 2017 06:11:21 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24241 Month May 2017 : Update on Suvichar of the Month May 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.

The post Marathi Suvichar Month May 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>

Month May 2017 : Update on Suvichar of the Month May 2017. We are Sharing Thoughts of This Month.


Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi Suvichar Marathi SuvicharThe post Marathi Suvichar Month May 2017 appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/05/marathi-suvichar-month-may-2017/feed/ 0 24241
ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/#respond Sat, 29 Apr 2017 13:37:32 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24237 Chi Va Chi Sau Ka (2017)– Marathi Movie : Chi Va Chi Sau Ka is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Nikhil Sane and directed by Paresh...

The post ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Chi Va Chi Sau Ka (2017)– Marathi Movie :

Chi Va Chi Sau Ka is upcoming drama movie in marathi film industry produced by Nikhil Sane and directed by Paresh Mokashi. Saha Gun produced in the banner of  Zee Studio’s. Lalit Prabhakar, Mrinmayee Godbole, Bharat Ganeshpure, Pushkar Lonarkar , Supriya Pathare, this are star-cast of the movie.  Story is written by Paresh Mokashi & Madhugandha Kulkarni.

 

Chi-Va-Chi-Sau-Ka-696x258

 

 • Movie : Chi Va Chi Sau Ka (2017)
 • चित्रपट : ची  व  ची. सौ. का
 • Producer : Nikhil Sane
 • निर्माते : निखिल  साने 
 • Director : Paresh Mokashi
 • दिग्दर्शक : परेश  मोकशी
 • Studio : Zee Studio’s
 • स्टुडिओ : झी स्टुडिओ ’स 
 • Star Cast : Lalit Prabhakar, Mrinmayee Godbole, Bharat Ganeshpure, Pushkar Lonarkar , Supriya Pathare 
 • कलाकार : ललित  प्रभाकर, म्रीन्मायी  गोडबोले, भरत  गणेशपुरे, पुष्कर  लोणारकर , सुप्रिया  पाथारे 
 • Story & Screenplay: Kiran Sabhaji Gawade
 • कथा व स्क्रीनप्ले : किरण संभाजी गावडे 
 • Release Date : 12th May 2017
 • प्रदर्शन दिनांक : १२  मे  २०१७

Chi Va Chi Sau Ka Movie Poster


Chi-Va-Chi-Sau-Ka-200x200 Chi-Va-Chi-Sau-Ka-2017-200x200 Chi-Va-Chi-Sau-Ka-Solar-Putra-vs-Veg-Kanya-Teaser-Poster-200x200

Chi Va Chi Sau Ka Movie Trailer


The post ची व ची. सौ. का – मराठी चित्रपट appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/chi-va-chi-sau-ka-2017-marathi-movie/feed/ 0 24237
वैदेही परशुरामी http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80/ http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80/#respond Fri, 28 Apr 2017 13:38:14 +0000 http://www.marathi-unlimited.in/?p=24218 Vaidehi Parshurami Marathi Actress : Vaidehi Parushrami has starred in 4 Marathi films ‘Ved Laavi Jeeva’, ‘Vrundavan’, ‘Kokanastha’ & ‘FU’.She was born on 1st of February, 1992. Vaidehi is fond...

The post वैदेही परशुरामी appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
Vaidehi Parshurami Marathi Actress :

Vaidehi Parushrami has starred in 4 Marathi films ‘Ved Laavi Jeeva’, ‘Vrundavan’, ‘Kokanastha’ & ‘FU’.She was born on 1st of February, 1992. Vaidehi is fond of ‘Kathak’ dance & has won several Kathak competitions, those organised by ISKCON, Nrityanjali, Children’s Club, Maratha Mandir,Karuya, Sharda Sangeet Vidyalaya etc. She has been awarded by prestigious awards namely, Pandit Vishnu Digambar Paluskar Award, Nritya Nipuna Award by Nalanda Dance Research Centre, etc.Vaidehi Parshurami will be seen in Hindi-Tamil bilingual film directed by Mahesh Manjrekar which is going to be released soon.She has won the title “Miss Clean & Clear” for the year 2012 and was the Brand Face for two consecutive years.

 • Name : Vaidehi Parshurami | वैदेही परशुरामी
 • Also Known as : Vaidehi Vaibhav Parashurami
 • City/Hometown : Mumbai
 • Birth Date : 1st of February, 1992 Age : 25 years
 • Education :
  • School – I.E.S’s Padmakar Dhamdhere English Medium Primary School & I.E.S’s V.N.Sule Guruji English Medium Secondary School
  • College – Graduated in B.A. with English Literature R.A.Podar College of Commerce & Economics, Ramnarain Ruia College & Completed L.L.B. from New Law College, Mumbai

Vaidehi Parushrami Filmography :


Movies As Actress :

 • FU – Friendship Unlimited (2017)
 • Vrundavan (2016)
 • Kokanastha (2013)
 • Ved Laavi Jeeva

Vaidehi Parshuramide photos :

Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami Vaidehi Parshurami

The post वैदेही परशुरामी appeared first on Marathi Unlimited: Download Movies Recipes Articles Health News Actress Actors wallpapers festivals Calendar.

]]>
http://www.marathi-unlimited.in/2017/04/%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%80/feed/ 0 24218