कराल बचत तर जगाल हसत !

In recent years, psychology has directed attention to understand the wisdom of spiritual living and to explore its value for health.   A flood of outcome studies from epidemiological research confirm that spirituality and religion enhances health and well-being, leading to further investigations about how spirituality benefits a healthy and fulfilling life

For more information kindly read following article.

alive-poem

मनुष्याला विद्या क्षणाक्षणाने व धन कणा कणाने साठवावे लागते. सामान्यत: प्रतिकाला आयुष्यभर कष्ट उपसून, पैसे वाचवूनच पुढील आयुष्याची पुंजी जमवून ठेवावी लागते.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात कधी कोणती समस्यां समोर ‘आ’ वासून उभी राहील.हे सांगता येत नाही. अशावेळी आपल्याकडे थोडा धनसंचय असणे आवश्यक असते. हि धन संपदा आपल्याला बचतीच्या रूपानेच करता येईल. त्यासाठी आपल्याला फारसे परिश्रम करावे लागत नाही. फक्त आपल्या सुखात, व्यर्थंच्या चैनीत थोडी कपात व मनाला आवर घालून काटकसरीची सवय जडवावी लागते.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
31